Näshults Bygdegård – en historik

Det var under kriget. Det gamla ordenshuset i Haddarp, som var den tidens samlingslokal i Näshult hade brunnit efter en fest vintern 1941. Ett hus i Äng blev ett provisorium men efter några år revs och såldes det som ved till det beredskapskalla Stockholm. En annan tillfällig lösning blev att använda Skolan. Men en permanent samlingslokal saknades.

Starten ”att uppföra en s.k. hembygdsgård…”

En ekonomisk förening bildades i december 1943.

”Medlem deltager i föreningen med en eller flera insatser, lydande å tjugofem (25:-) kronor.”

Inez och Willhem Johansson på Näshults Gård skänkte tomten på Hultanäsvägen, bredvid dagens bilverkstad. Här blev det dock inget bygge, men ibland restes här tält och visades film på en av vinden rörlig duk.

En bygdegård blev det. Detta skedde efter att Näshult kommun upphörde och gick upp i storkommunen Nye 1952. Då avvecklades ålderdomshemmet från 1911.

Gamla och unga vid verandan

De gamla som på sommardagar kunnat sitta på verandan med utsikt över landskapet fördelas till andra ålderdomshem. Den inneboende föreståndaren fick flytta.
Distriktsköterskemottagningen upphörde.
Kommunrummet en trappa upp behövdes inte längre för kommunens olika möten och förvaltning.

Genom ombyggnation under ledning av styrelsen med dess ordförande Bertil Lind, slogs många små rum och två våningar ihop till en stor sal med högt i tak.
Kaminen från kyrkan installerades för värmen.

Bygdegård invigdes hösten 1954 och blev en samlingslokal för föreningsmöten, ungdomsverksamhet, fester och sammankomster.

Bygdegården 1988

Bygdegården totalrenoverades 1990. Arbetet omfattade en tillbyggnad med tambur och i källaren en ny bastu och solarium. Köket utvidgades och en liten sal inrättades.
I Bygdegårdens utelänga blev den gamla bastun arkiv och omklädningsrummet en liten pub.
Arbetet gjordes under ledning av styrelsens ordförande Sten Johansson med mången frivillig arbetskraft. Det blev en del över av de insamlade bidragen, ett överskott som under åren har påfyllts med generösa gåvor och bidragit till Bygdegårdens löpande förbättringar och till en stabil ekonomi.

En tillbyggnad gjordes 2007, under ledning av styrelseledamoten Lars Torstensson. Ett utbyggt förråd tillkom som ersatte ”förrådet” av stolar och bord på scenen bakom stora salens draperi. Dessutom tillkom en altan i kontakt med en uteplats på solsidans gräsmatta.
Åtkomsten till verandan underlättades.

2017 totalrenoverades köket som utvidgades samt stora salen och tamburen uppfräschades och målades. Arbetet möjliggjordes genom bidrag från Vetlanda kommunen och Landsbygdsprogrammet. Projektledare var styrelseledamoten Sonny Schön.

…Det avgörande under åren har varit allt ideellt arbete och engagemang samt många generösa bidrag och gåvor….

 

Tord Hedström

Serarp, januari 2018

Ålderdomshemmet i Näshult