Altarskåpet i Näshults kyrka

Fotograf Sven Wahlgren besökte många kyrkor under 30-, 40- och tidiga 50-talet. Han dokumenterade kyrkorna med hjälp av detaljerade fotografier. Många av dessa finns nu i Riksantikvarieämbetets samlingar. Där har vi hämtat de 17 svartvita bilderna på detaljer av altarskåpet som finns längre ner på sidan. Altarskåpet har senare blivit renoverat och en del av detaljerna verkar ha gått förlorade. Tyvärr fanns det ingen dåtida bild på hela altarskåpet. Färgbilden nedan är tagen 2015 och har tyvärr ganska dålig upplösning.  

Du kan titta på detaljer i alla bilderna genom att vänsterklicka på respektive bild. Bilden öppnas då i en ny sida, och det kan ta lite tid eftersom varje bild är mycket stor. Du kan sedan förstora bilden genom att rulla med datormushjulet. Du kan flytta på bilden genom att hålla nere den vänstra musknappen och samtidgt dra muspekaren över bilden. 

En beskriving av altarskåpet, skriven av Gunnel Granmo, finns här

Altarskåpet utfällt. Bild tagen 2015.

Skuplturdetaljer på det öppna altarskåpet

Vänstra inre dörrens insida

Vänstra inre dörrens insida, detalj

Mittparti, detalj

Mittparti, detalj

Högra inre dörrens insida

Högra inre dörrens insida, detalj

Målningar på skåpets dörrar

Getsemane

Kristus inför Pilatus

Kristus inför Pilatus, detalj

Kristus gisslas

Korsbärandet

Korsfästelsen

Korsnedtagningen

Korsnedtagningen, detalj

Begravning

Yttre vänstra dörrens utsida, detalj

Predellan och inskription under