Lisa Lenas död

1851, den 3 augusti avled Lisa Lena Magnidotter från Pukarp. Omständigheterna kring hennes liv och bortgång var sådana att prästen mot det vanliga skrev en liten berättelse i dödboken.

Så här skrev han (Näshult (F) F:1 (1817-1861))

3/8 Hustru Lisa Lena Magnidotter från Pukarp. Av slag.
Hon var vid sin födelse så klen att hon fick nöddop. Blef gift då hon var 15 år 6 mån och 15 dagar. Hade 19 barnsängar, deri hon framfödde 15 lefvande friska barn, af hvilka 11 vid hennes död lefde. Hon hade då haft 7 barnbarn av hvilka 3 lefde. Hennes död inträffade på fm samma dag som den totala solförmörkelsen inträffade på em. Klockan ½ 7 fm gick hon frisk från sin boning med sitt yngsta barn på armen till sin dotter i gården, kom i samtal med en quinna om den väntade solförmörkelsen, föll ned domnande och fick liksom convulsioner, blef genast mält (?) av och afled kl 10 fm. Hon omfamnade sin man och tryckte hans hand i sina sista ögonblick, då han frågade om hon ej kunde säga ett enda ord.

Lisa Lena blev 48 år 3 månader och 12 dagar