Emilsro

Byggdes på 1860 talet och med föreståndare Johan Öhrwall platsen för den nyöppnade poststationen i Näshult, Sveriges 37:e i ordningen. Föreståndaren var ofta på orten boende lärare, handlare eller annan läs och skrivkunnig person, lite grann som kriterierna i dag? Postkontor i Näshult ersattes av lantbrevbäraren 1965.

Emilso har tillhört Näshult säteri/gård fram till nuvarande ägare Gun Karlsson köpte 2002.

En mängd hyresgäster har passerat, nämligen:

1912 – Per Claeson familj
1937 – 1940 Harald Svensson och broder ”Mjölka Sven”
1942 – 1944 Inez och Wilhelm Johansson plus Allan Karlsson smed.
       – 1949 Anders Wermelin med familj
Nils Flygård med familj, tre döttrar
1952 – 1954 Traktor Olle Karlsson med familj, son Kennerth
1954 – 1956 Ebert Lindgren med familj, Hasse och Eva numera Kornby
        – 1965 Ragnvald Widén lärare med familj, Gertrud, Jan, Kalle
1965 – 1982 Inez Ekensäter Johansson änka
Greta Holmberg
1989 – 1994 Lars och Elisabeth Bäckström med familj
Gunnel Granmo, prästfru
1997 – 2002 Kjell och Anita

Finns det fler hyresgäster????

emilsro_1emilsro_2