Förr Ålderdomshem….. Nu Bygdegård

1913 inflyttade 10 gamla varav 8 kvinnor till Näshults ålderdomshem som ansågs som ”det största och modernaste” i Östra härad.
Ingång genom den öppna verandan med fem rum samt kök, matsal och föreståndarens rum

Men alla behövande fick inte plats och några vägrade. Den gamla fattigvården levde kvar. Gamla och sjuka togs omhand genom inhysning hos andra eller bodde kvar med stöd från resten av folket. Mycket i natura insamlat i Fattigmagasinet som låg vid kyrkan.
I pengar delades ut 5 kr. 5 öre av hela årsbudgeten på 1959 kr. 5 öre.
En blev äldst, Daniel Pahn som dog som 100 åring 1925.
Ett badkar tillkom, det första i byn…..många gamla hade gärna sluppit denna nymodighet.

En barnmorske- sköterskeexpedition tillkom.
1939 på övre våningen Kommunrummet när Näshult blev eget, med fullmäktige och administration enligt den tidens kommunreform.
För administrationen svarade förtroendemännen mest i det egna hemmet.

1952 i rådande centralisering slogs Näshult kommun ihop till ”Storkommunen Nye”.
Å
lderdomshemmet drogs in och de gamla fick flytta och fördelades på andra hem.

En bygdegård blev det efter att föreningen betalat 18.000 kr. och genomfört en omfattande ombyggnation med frivillig arbetskraft.
I dag finns här en stor sal, nytt kök, bastu i källaren, pub och arkiv.
…..Och verandan är inglasad.