Intervju med Klas Algot Ljungberg, född 1863

Intervju med Klas Algot Ljungberg född 1863. Han berättar från sin barndom, från torpet på Lövenäs och om den drunkningsolycka på Serarpsjön 1872 då hans föräldrar omkommer. Han hamnar hos fosterföräldrar och som 16 åring arbetar han på Trollebo. Han flyttar till Stora Hillhult där han bedriver lanthandel och jordbruk. Han berättar om livet på landet och han minns många detaljer trots att han vid intervjun är 82 år gammal.

Intervjun är gjord 1945 av Gunnar Hedström, forskare med ett ursprung på Nässja, för Landsmålsarkivet i Lund.

Ljungberg intervju

Ljudet spelas upp i din dator så se till att skruva upp volymen