Näshult kommunalfullmäktiges sista sammanträde december 1951

Näshult kommunalfullmäktiges sista sammanträde december 1951 filmades av Harald Danielsson. Här följer drygt fyra minuters inspelning från tacktalen och från det efterföljande kaffebordet. Från och med 1952 uppgick Näshult i “storkommunen Nye”, en centralisering som en del av talarna beklagade, vilket framgår av den ljudupptagning som samtidigt gjordes av hela sammanträdet, tacktalen och delar av det efterföljande samkvämet.
Bertil Lind, Ödmundetorp är ordförande sedan fem år och fullmäktige består av 15 ledamöter varav två kvinnor. Frågor som behandlas är centralisering av de fyra skolorna i socknen, ny lärarbostad intill kyrkskolan och ett anslag för renovering av ordenshuset i Hultanäs.
Emil Gustafsson i Rösjönäs gör en sammanfattning av skatter och ekonomi i socknen tillbaka till 1800 talet och får blommor av Inez Ekensäter. Vid borden finns bland annat Inspektor Johansson, Hjalmar Johansson, Soläng, Pelle Claeson, Josef Callerkvist, Hultanäs Greta Sparf är föreståndarinna och svarar för förtäringen varvid Charlott och Dagmar assisterar.
Ljudupptagningen finns på CD och kan köpas för 50 Kronor hos Näshult Hembygdsförening.
OBS!  Det finns ljud på vissa delar av denna film