Kurran

kurran_1

Kurran är det som finns kvar av Näshults Marknad och återspeglar att det kunde gå ganska vilt till när handel med kreatur och lantmannaprodukter, plåt och kopparslagar-, korgmakar-, sadelmakarprodukter mm ägde rum i Näshult.

Ursprungligen fanns höst och vår marknad, kallad Ebba Marknad i Rösjöholm men den flyttades mer centralt till Näshults Säteris marker intill vägkorset i Serarp 1863. Här byggdes 24 fasta marknadsbodar som kunde utökas med tillfälliga marknadsstånd. Det fanns kaffeservering, med tiden även på Lindeslund . Men också Gästgiveriet fanns och säkert också medhavd stark vara, vilket enligt tradition krävdes enligt mångas mening för den rätta marknadsstämningen. För ordningens skull tjänstgjorde Länsman, såsom Länsman Fredrik Henström eller av församlingen utsedd ordningsman, en fjärdingsman. Dessutom byggdes Kurran.

Inte mer kraftfull än att som det berättas några pojkar kunde skjuta in ett stämjärn mellan några sprickor i väggen varvid den inburade kunde bända upp golvet och krypa ut. Det berättas också att fjärdingsman Boman lyckades försätta sig själv i ett sådant tillstånd att han själv hamnade i Kurran.

Förutom höst och vår marknad hölls mer frekventa torgdagar. Under krigsåret september 1940 hölls den sista marknaden, då långt från fornstora dagar…

 

kurran_2 kurran_3