Lennarts Taxi

Här är ett klipp från (förmodligen) VetlandaPosten 1988.