Missionshuset

Näshult Missionsförening bildades i maj 1901. Närvarande från Näshult var då Sven Petterson Äng, Anders Petter Johansson Häggagärde, Klas Johansson i Kejsarkulla, Karl Gustafson Haddarp, Albert Danielsson Serarp, August Hillström Fåglakulla, och Hilda Danielsson Serarp. Man valde dessutom in i den nya styrelsen riksdagsman C Danielsson Farstorp och Fredrik Berglund blev revisor.

missionshuset_1

Ett missionshus byggdes därefter ursprungligen söder om Albert Melkerssons garage i Haddarp och en tvist angående Godtemplarne löstes på så vis ”att nykterhetsföredrag tilläts i missionshuset men inte så kallad fäst med kaffeservering eller dylikt o.s.v.” Man må undra innebörden av detta?

1927 köptes mark a 275 kronor av Josua Pettersson och missionshuset flyttades och byggdes på nuvarande plats. Verksamheten ökades och en predikant anställdes med lön 200 kronor och fri bostad. Harald Danielsson ville visa filmen om Kristi lidande vilket nekades efter en livlig debatt.

Under 40 talet började föreningen föra en tynande tillvaro för att återupptas 1960 varefter medlemstalet sjönk igen. I missionshusets lägenhet bodde också under flera år Anna Sjöborg, pensionerad lärare från Karlstorp. Hon dog 1956.

Fortfarande sker gudstjänst varje kvartal, närmast i morgon söndag, och man har en aktiv ungdomsverksamhet med dansgruppen D-five.

missionshuset_2missionshuset_3