Möbler på postorder

Annons i Stockholms (?) dagstidning 1951. Postorder gick bra även innan internet.