Skolan

Det har funnits flera skolor i Näshult. Kyrkskolan, och lärarbostäder, fanns i Sockenstugan fram till att ett särskild skolhus byggdes 1923 . Ambulerande småskolor fanns i Rösjöholm, Häradsskögle, Idanäs, Götestorp och Lövhult. Successivt i takt med sjunkande elevantal, centraliserades skolorna varvid i debatten det gällde att veta skillnaden mellan en B-1 och en B-3 skola. 1962 fanns bara kyrkskolan i Näshult Skola kvar.

skolan_1 skolan_2


Med tiden kom även Näshultskolan att utsattes för minskning och nedläggningshot. 2003 inbjöds kommunfullmäktige att med buss besöka skolan för att övertalas. Men skolan brann en oktoberdag 2007 och flyttades till Nye. Skolan finns med i 1975 års Näshult film i ett långt avsnitt om de olika lärarna och klasserna.

skolan_3 skolan_4

Oktober 2009 invigdes Föräldrakooperativet Lyckan

Lyckan har som vision att vara en förskola som tar till vara på varje barns olikheter och behov. Vi arbetar för att alla barn och deras föräldrar ska känna sig trygga och känna glädje i att komma till oss varje morgon. De barn som lämnar oss ska ha fått känna glädjen i att göra framsteg i en miljö där de lärt sig att visa hänsyn till andra och vara en tillgång i barngruppen.

På Lyckan fanns under våren ett 30 tal barn och sex anställda. Verksamheten leds av en styrelse och en av föräldrarna ska vara medlem i föreningen.