Stugan på Hjalmars Äng

En artikel från Vetlanda Posten 27 juli 1960

Fritidsjobbande näshultsfamilj uppförde stuga i 1800-talsstil

Stugans byggmästare familjen Hjalmarsson. Fr. v. Morgan med fästmö Lena, Bo och May Kjellström, mamma Hildur, Bertil och pappa Hjalmar.

Detta att tillvarataga gammalt timmer från torpstugor, äldre mangårdsbyggnader och dylika samt av detta timmer bygga upp t. ex. en sommarstuga har med åren blivit allt populärare, Så har också syskonen Morgan, Bertil och Maj Hjalmarsson i Näshult samt hennes make Bo Kjellström gjort. I deras fall har man dock gått en liten annan väg. Utav det gamla virket har man byggt upp en tidsenlig 1800-talsstuga, som inte enbart är avsedd för sommarbruk utan ”året runt”. C:a 2.000 fritidstimmar har man ägnat stugan och i dag c:a 3 år efter det att grunden lades, står byggnaden färdig.

En röd liten stuga som blivit något av ett mästerverk. Det är sålunda inte enbart exteriören som helt är i den gamla stilen, utan även interiören bär tydlig prägel av tidigt 1800-tal. Gamla tapeter, olika pinaler som användes på den tiden o.s.v. Med andra ord tycker man sig förflyttad till detta sekel, då man träder innanför stugans väggar.

Det var sommaren 1957 som syskonen Hjalmarsson samt Majs man, köpman Bo Kjellström i Ädelfors, började umgås med tanken på att uppföra en stuga i gammal stil på Solängs mark ute i Näshult. (Tomten tillhörde syskonen sedan flera år tillbaka, enär föräldrahemmet ligger strax intill.) Avsikten med stugan var och är väl fortfarande, att denna skulle bli en träffpunkt för släkten.

”Kyrktimmer” i byggnaden

Just sommaren 1957 kom ett lägligt tillfälle att inköpa timret till den blivande stugan. Några kilometer från Soläng höll hemmansägare Viktorin Gustafsson på att riva sitt gamla boningshus, och detta inköptes av syskonen I detta sammanhang kan nämnas att en stor del av timret en gång i tiden gjort tjänst i Näshults gamla kyrka och man fann sålunda en del vackra målningar på de gamla brädväggarna. Den ”rivna” byggnaden fraktades så till Soläng och våren 1958 sattes bygget igång. Pappa Hjalmar Johansson lade den viktiga grunden och sedan fogades den ena biten (allt var numrerat) till den andra likt ett puzzel. Byggnationen var stundom förenad med mycket slit och problemen var många. Trots att varken Morgan, Bertil eller Bo tidigare hade sysslat med snickeri eller murning så blev dock resultatet utmärkt. Någon direkt ritning hade man inte att gå, efter utan bara en skiss där man ungefär visste hur stugan skulle se ut. Från början hade byggnaden varit i två våningar, men då den skulle gå i 1800-talsstil uppfördes den därför i bara en våning.

Det knepigaste av allt var murstocken. Den vållade mycket bekymmer. Morgan, en praktisk man som få, klarade dock upp det hela.

All fritid gick åt

Den gamla 1800-talsstugan ligger underbart vackert i den orörda naturen.

Efter två års arbete — all fritid gick åt för förverkligandet av stugan — stod så huset färdigt hösten 1959. Färdigt och färdigt. Bertil ville dock göra gällande att en sådan stuga aldrig blir riktigt klar. Det ena efter det andra fogas till den såsom gamla möbler, husgeråd av olika slag o. s. v.
Det är dock en mycket vacker stuga man åstadkommit. Dess läge bland susande hängbjörkar och där naturen i övrigt fått vara orörd, är underbar. Där stugan ligger med sina små fönster och torvtak, är det precis som om den ville påminna om en för länge sedan svunnen tid, en tid som kanske på sitt sätt var hård och karg, men rofylld och stämningsfull.

Meningen är så småningom att ännu en stuga skall uppföras strax intill den nuvarande. (Virke finnes redan upplagt.) Där skall Bertil, som är en ivrig talesman för allt det gamla, inrätta ett bygdemuseum. Han har sålunda redan en samling som mer än väl skulle fylla ett hembygdsmuseum från golv till tak, Men dessa planer är, som Bertil särskilt ville betona, ännu endast planer.

I vilket fall som helst så har Bertil och Morgan Hjalmarsson, deras föräldrar H]almar ocn Hildur Johansson, Maj och Bo Kjällström samt Morgans fästmö Lena uträttat ett vackert arbete i och med 1800-talsstugans uppförande. Ty enbart denna tanke att med jämna mellanrum få den trängre familjekretsen samlad vid hemmets härd, är nog så viktig och efterföljansvärd.

BENG