Källor

Ej tryckta databaser

SDhk De svenska medeltidsbreven i Svenskt Diplomatariums huvudkartotek, CDROM version 2 (2001). SDhk xxxx anger brevets nummer i denna version, ååååmmdd anger datum. Huvudkartoteket kan nås även på Riksarkivets hemsida med adressen http://riksarkivet.se/diplomatariet
LkpgPR Det s.k. Pappersregistret över Linköpings biskopsbords egendomar m.m.. Registret med arkivnummer Kh 54, är sammanställt under åren närmast efter 1505. Denna version är sannolikt baserad på ett äldre, nu förkommet register som kan vara från 1300-talets slut. Registret är endast tillgängligt i fotokopia i Linköpings stads bibliotek. Det beskrivs utförligt i Nygren, Ernst: ”Registra Ecclesia Lincopensis” i Linköpings Biblioteks Handlingar n.s. 3,4 (1941, 1944)
SmH Smålands Handlingar åååå:band:
SmH 1544:7. mikrofilm CD 2102.
SmH 1564:12, mikrofilm CD 2167.
SmH 1600:6, mikrofilm CD 2301.
SmH 1604:3, mikrofilm CD 2316.

Tryckta skrifter

Almquist, Johan Axel (1893) Frälsegodsen i Sverige under stormaktstiden del4, band II-III
- (utg) Konung Gustav den förstes registratur, serie i årgångar efter registret.
- (1938,utg) Arvid Trolles Jordebok", tryckt version i Historiska Handlingar nr 31
Berg, Gustaf (1893) Bidrag till den inre statsförvaltningens historia
Beskow, Per (1999) ”Gudstjänstliv i en medeltida kyrka”, i Sven-Erik Pernler m. fl., Sveriges kyrkohistoria 2. Hög- och Senmedeltid
Bååth, Käthe (1983) Öde sedan stora döden var….- Bebyggelse och befolkning i Norra Vedbo under medeltid och 1500-tal
Dovring, Folke (1954) De stående skatterna på jord 1400-1600
Ekenvall, Verner (1947) ”Ortnamnen”, i Meddelanden från norra Smålands Fornminnesförbund och Jönköpings läns Hembygdsförbund.
Fredriksson, Ingvar (1961) Svenska personnamnsstudier
Fridell, Staffan (1992) Ortnamnn på –ryd i Småland
Hansson, Martin (1999) ”Från renjägare till viking”; i Johansson, Lennart, red. (1999), Landen kring sjöarna
Hildebrand, Bror Emil (1862) Svenska sigiller från medeltiden (1862)
Hellquist, Elof: (1966 ) Svensk etymologisk ordbok (3:e uppl.)
Härenstam, Curt (1947) ”Det medeltida folklandet", i Meddelanden från norra Smålands Fornminnesförbund och Jönköpings läns Hembygdsförbund
Jansson, Caj (1995) ”När Stora Horn var en del av Lilla Horn” i Meddelanden från Kalmar Läns Hembygdsförbund (årgång 80)
Johansson, Roy (1988) Torp och Backstugor i Näshults Socken
Larsson, Lars Olof (1964) Det medeltida Värend.
- (1984) Småländsk bebyggelsehistoria - I:4 Norrvidinge och Uppvidinge härader
- (1986) Småländsk medeltid
- (1999) ”Land och län under kristendomens millennium”; i Johansson, Lennart (red) Landen kring sjöarna
Leijonhufvud, Lotta (2001) Grain Tithes and Manorial yieldes in early modern Sweden
Lindquist, Nathan ”Dialekter och ortnamn i Nässjöbygden” i Lindgren, Arthur (red) ”Nässjöbygden och sparbanken: minnesskrift med anledning av sparbankens sjuttiofemårsjubileum
Lundgren, Magnus (1892) Svenska Personnamn från Medeltiden, i Svenska landsmål och svenskt folkliv
Myrdal, Janken (1999) Jordbruket under feodalismen.
- (2003) Digerdöden, pestvågor och ödeläggelse.
Nilsson, Carl Gustaf (1975) ”Strödda anteckningar om bygden” i Winbladh, B (red) Forna tiders Näshult.
Norborg, Lars-Arne (1958) Storföretaget Vadstena Kloster - Studier över senmedeltida godsförvaltning och ekonomiförvaltning.
Nygren, Ernst (1941, 1944) ”Registra Ecclesia Lincopensis” i Linköpings Biblioteks Handlingar n.s. 3,4
Palm, Lennart A:son (2001) Livet, kärleken och döden - uppsatser om svensk befolkningsutveckling
Rosén, Jerker (1949) Kronoavsöndringar under äldre medeltid
Schück, Herman (1959) Ecclesia Lincopensis
Silfving, J (1952) Från norra Smålands medeltid
Wilstadius, Paul (1942) Prästerskapets rannsakningar om gamble antikviteter och monument 1667-1690
Sahlgren, Göran (1912) Några svenska ortnamn, i Svenska landsmål och svenskt folkliv
Ståhle, Carl Ivar (1946) Studier över de svenska ortnamnen på –inge
Tollin, Clas (1999) Rågångar, gränshallar och ägoområden
Welinder, Stig & Pedersen, Ellen Anne & Widgren, Mats (1999) Jordbrukets första femtusen år
Winbladh, Bengt (1975, red) Forna tiders Näshult.


© Karl Jungenfelt 2009 Creative Commons - Erkännande-Ickekommersiellt(CC-by-nc)