När Näshults by skaffade brandspruta

1896 gick man i Serarp i författning om att införskaffa en brandspruta för gemensamt bruk. Här är en avskrift av ett dokument som hittats bland Karl Petterssons i Serarp Norregård efterlämnade papper. Lägg märke till hur ordentligt man räknar ut fördelningen av kostnaden, allt utan hjälp av ens en räknesnurra, än mindre ett Excel-program. Frans Emil Bohman, som satte samman uträkningen, var vid tillfället 21 år, och fick detta förtroendeuppdrag.

Så här ser dokumentet ut:

De i Serarp och dess närmare omgifningar boende, hvilka önska att för gemensam räkning anskaffa en brandspruta, hafva sina tillhörigheter brandförsäkrade för här nedan upptagna belopp:

  Peter Magnus Johansson 3.500 kr
  Egarne af skjutsstationsbyggnaden 1.000 ”
  Fröken Sofi Gadd och fröken Louise Löfgren 3.500 ”
  Fröken Anna Öhrvall 3.500 ”
  Anton och Albert Danielsson 4.700 ”
  Johanna Karlsson    600 ”
  J. F. Berglund 1.400 ”
  Handlanden J. A. Johansson 4.200 ”
  Kopparslagare C. R. Hedberg 2.510 ”
  Organisten Blomberg 3.700 ”
  Christine Wiborg 2.500 ”
  M Düring 1.400 ”
  Anna Catharina Jonsson och hennes 3 döttrar 3.755 ”
  Karl Nilsson 5.000 ”
  Handlanden Salomon Pettersson 4.000 ”
  Egaren av Emilsro 2.000 ”
  Kristin Nilsson    650 ”
  G. W. Ahlgren    600 ”
  Karl Jonsson 4.000 ”

 

De, som nöja sig med en brandspruta, som blott kostade omkring 25 kr, skulle således endast hafva att betala 50 öre för hvart tusen av brandförsäkringsbeloppet; de åter, som önska en kraftigare spruta, kostande omkring 50 kr, skulle betala 1 kr för hvart tusen.

Då nu egaren af Näshults säteri välvilligt erbjudit sig att, om den större sprutan anskaffas och äfven han får för säteriet del i densamma, betala skillnaden i priset mellan den mindre och den större sprutan och då några af de öfriga delägarne förklarat sig villiga att i sådant fall betala 1 kr för hvart tusen af sina försäkringsbelopp, så synas dessa båda erbjudanden böra med tacksamhet af de återstående antagas.

Uträkning af det belopp, som hvar och en af de i Serarp och dess närmaste omgifning boende åtagit sig att betala för den ifrågavarande brandsprutan:

  Peter Magnus Johansson 1,75 kr + 1,75
  Egarne af skjutsstationsbyggnaden 0,50
  Fröken Sofi Gadd och fröken Louise Löfgren 1,75 + 1,75
  Fröken Anna Öhrvall 1,75 + 1,75
  Anton och Albert Danielsson 2,35 +2,35
  Johanna Karlsson 0,30
  J. F. Berglund 0,70
  Handlanden J. A. Johansson 2,10 + 2,10
  Kopparslagare C. R. Hedberg 1,26 + 1,26
  Organisten Blomberg 1,85
  Christine Wiborg 1,25
  M Düring 0,70
  Anna Catharina Jonsson och hennes 3 döttrar 1,88
  Karl Nilsson 2,50
  Handlanden Salomon Pettersson 2,00
  Egaren av Emilsro 1,00
  Kristin Nilsson 0,33
  G. W. Ahlgren 0,30
  Karl Jonsson 2,00

 

 

Undertecknat Emil Bohman

Näshult den 25 juli, 1896

För Sofi Gadd och Louise Löfgren

J. Å. Gadd

 

Vilka var nu de personer som gick samman för att trygga sig mot den röde hanen?

 • Emil Bohman var vid tillfället 21 år gammal och biträdde handlaren Johansson i Lindeslund.
 • Peter Magnus Johansson, bodde på Serarp Norregård, bonde och gästgivare, farfar till Karl P.
 • Egarne af skjutsstationsbyggnaden var P M Johansson och K. J. Nilsson, tillsammans
 • Egaren af Näshults säteri var Algot Johansson, make till Gerda Josefsson och far till Inez Ekensäter
 • Fröken Sofia Gadd och fru Lovisa Löfgren, ägde och bebodde Fridhem
 • Fröken Anna Öhrvall, poststationsföreståndare, bodde på Lyckås
 • Anton och Albert Danielsson, instrumentmakare, bodde i Emmaboda
 • Johanna Karlsson
 • J. F. Berglund, skräddare och grenadier, bodde i Fredriksborg
 • Handlanden Johan August Johansson, Lindeslund
 • Kopparslagare C. R. Hedberg
 • Organisten Blomberg
 • Christine Wiborg, bodde i Hvilan, änka efter urmakaren Gustaf Alfred Wiborg
 • Fjärdingsman Melker Düring bodde i huset där sonen Calle Düring längre fram hade telefonstation
 • Anna Catharina Jonsson och hennes 3 döttrar, var dödsboet efter förre ägaren till Norrgården Nils Peter som avlidit 1895
 • Karl Nilsson, sergeant vid Gotlands Infanteriregemente, hyresgäst i Lindeslund
 • Handlanden Salomon Pettersson, i Lindeshult
 • Egaren av Emilsro, dvs ägaren av Näshults säteri
 • Kristin Nilsson,
 • G. W. Ahlgren
 • Karl Jonsson, delägare i Serarp Södergård

Vad menas med brandspruta?

De brandsprutor jag har hittat från 1896 är två sorter. Antingen är det en hästdriven eller bildriven spruta, en s k ångspruta, och den såg ut så här.

Eller också är det en handdriven spruta och den såg ut så här:

För femtio kronor fick man nog bara en handdriven spruta, kan man tro. Är det någon som har sett till denna brandspruta på senare år?

**************************************

Eva Kornby Haddarp Näshult nov 2019