Näshult ger nödhjälp till allmogen i Frankrike

Året är 1871. Denna historia visar att smålänningarna är i stånd till medkänsla och praktisk hjälp till främlingar, trots att de egna förhållandena är tämligen svåra.

Detta är bakgrunden.

1870-1871 utspelades ett blodigt krig mellan Tyskland och Frankrike. Kejsaren Napoleon III tillfångatogs, kejsardömet störtades och republik utropades i Frankrike. Fransmännen, som inte hade tyskarnas välövade och välfinansierade armé, led stora förluster i de många slagen. Mot slutet av 1870 belägrade preussarna Paris. Bristen på mat samt den ständiga beskjutningen medverkade till att socialistiska och kommunistiska idéer spreds i staden. Folket krävde självstyre och bildade den s k Pariskommunen. Upproret slogs ned med stor brutalitet av den nya statsmakten. Även ute i landet förekom liknande uppror. Sammanfattningsvis hade många av Frankrikes unga män dödats i kriget, samhällsfunktionerna fungerade inte och folket svalt.

I Sverige hade man just genomlidit nödåren 1867-1869. Folk dog av svält, emigrationen tog fart när desperata människor flydde till USA från de förfärliga förhållandena hemmavid. 1871 hade väl situationen börjat normaliseras, men efterdyningarna måste ha känts.

Den 12 mars 1871, när man knappast kunde veta hur jordbruksåret skulle ställa sig, hade Näshults kommunalfullmäktige sammanträde. Så här står det i protokollet:

Protokoll vid ordinarie kommunalstämma i Näshult den 12 mars 1871.

Från ordföranden i Östra Härads Hushållsgille Herr Reutersvärd har till stämmans ordförande ankommit skrivelse med begäran om att å kommunalstämman höra församlingen om och till vad belopp de vill understödja med frivilligt bidrag den nödlidande jordbrukande allmogen i Frankrike, vadan församlingen blivit uti detta ärende kallat.

Församlingen beviljade En Rd. Rmt av varje helt förmedlat hemman att med det skyndsammaste uppbäras av Sexmännen och till stämmans ordförande avlämnas.

Det är väl lätt att tänka sig att många hemmansägare inte blev så glada åt beslutet. Det var nog svårt att få det att gå runt som det var. Kommunalstämmans ordförande Fredrik Öhrwall gick i konkurs detta år, bara som ett exempel. Och hur många brydde sig egentligen om hur det stod till i Frankrike? Ingen härifrån hade förmodligen varit i Frankrike, ingen kände någon fransman, kan jag tänka mig. Frankrike låg nog längre bort än Amerika.

Men så här gick det. Och lägg märke till att från beslut till redovisning gick det bara 44 dagar.

Ur Jönköpingsbladet 1871-04-25

Redovisning för de penningar, hwilka till understöd åt den betryckta och utblottade jordbrukande allmogen i Frankrike blifwit inom Jönköpings län insamlade och till Hushållningssällskapets Förwaltningsutskott tills dato insände.

Totalt insamlades i Jönköpings län Rdr 4,689:29, varav Östra Härad bidrog med 688:06, sålunda fördelat mellan församlingarna

Vetlanda 179:80
Alsheda 46:62
Ökna 28:61
Näfwelsjö  25:-
Korsberga  50:04
Lemnhult 57:67
Nye 30:-
Skede 31:-
Myresjö 48:39
Näsby  39:75
Näshult 37:-
Björkö 73:50
Lannaskede 58:50
Karlstorp 43:-

Den utblottade allmogen i Frankrike var inte de enda som fick bidrag genom beslut av Näshults kommunalstämma vid denna tid. Samma summa, 1 Rdr för varje helt oförmedlat hemman, gavs till staden Strängnäs, som hjälp efter en stor eldsvåda. Stämman delade också ut ankomna gåvomedel 360 Rdr till nödlidande inom socknen för inköp av vårutsäde. En torpare som blivit av med en ko fick rätt att uppbära 50 öre från varje helt hemman. Hustru och barn till en utflyttad bybo fick 10 Rdr som hjälp till resan. Den sjuka hustrun Stina Lisa i backstugan Westerdahl fick 15 Rdr till hjälp för de dyra resorna till Jönköpings lasarett. Och så vidare. Så stämman och hemmansägarna var vana, men jag tycker ändå att beslutet om nödhjälp till Frankrike var beundransvärt.

// Eva Kornby, Haddarp, dec 2014

Källor

http://sv.wikipedia.org/wiki/Fransk-tyska_kriget   Om fransk-tyska kriget
http://sv.wikipedia.org/wiki/Pariskommunen   Om Pariskommunen
http://www.swe-gen.se/ROF/webb/Nodar.htm   Om nödåren 1867-1879 i Västra Härad
Protokoll förda vid sammanträden med Näshults kommunalstämma, kopierade av Roy Johansson