Näshults kyrkogårdsgrindar

Ett av Näshults två par kyrkogårdsgrindar är ett verk av en driftig smålänning från Virserum. Han hette Carl August Gustafsson och föddes 1843 som son till en bysmed i Ekeflod. 1866 flyttade han till Björkmossa och byggde sig en egen smedja. ”Här blomstrade hans fantasi och skaparglädje”, som Värne Gustafsson skriver. I sin smedja tillverkade Carl August kyrkogårdsgrindar, plogar, tröskverk, lås och nycklar, grynkrossar, kyrkfönster, m m.

Näshults kyrkogårdsgrindar är från 1872, enligt det smidda årtalet på dem. De tillverkades i smedjan i Björkmossa och de enda verktyg Carl August hade till förfogande var en ässja, hammare, slägga och städ, samt ett antal av honom själv tillverkade handverktyg.

huvudgrind

Jag vet inte vad Näshults grindar kostade, men 1871 tillverkade Carl August ”tvenne par smidda järnportar med låsar och riglar för Tvåhundrafyrtio (240) Riksdaler riksmynt” för kyrkan i Lönneberga och det kan kanske vara en vägledning om priset. Det var nog en tämligen tung utgift för församlingen. Det andra paret kyrkogårdsgrindar sattes inte upp förrän 1922, och gjordes då i samma stil som Carl Augusts.

1883 flyttade Carl August och familjen till Hjortöström och Carl August byggde sig ett vattenhjul och en hammare, för att få kraft till arbetet. 1887 startade han ett gjuteri. Värne Gustafssom tror att luffare med gjuterierfarenhet hjälpte honom att bygga ugnen, som är en komplicerad historia. Hur som helst tillverkades här gjutgods av hög kvalitet. Så småningom blev företaget Hjortöströms Gjuteri och Mek. Verkstad och de tillverkade bland annat träförädlingsmaskiner såsom cirkelsågar, bandsågar, hyvelmaskiner, fräsmaskiner och svarvar. Vidare bobinmaskiner, transmissioner, såg och kvarnverksgods av alla slag. Längre fram tillverkades råoljemotorer.

Företaget levde ända till slutet av 1960-talet. Den där anställde smeden Gustaf Modigs söner startade det företag som nu är Modig Machine Tool AB.

Carl Augusts son och en kamrat till honom hade fått tag i en tysk bok som beskrev hur man tillverkade en likströmsgenerator. De skaffade ett lexikon och med hjälp av detta och boken byggde de varsin generator. Gjuteriet upplystes redan omkring 1900 av elektriska koltrådslampor och alla husen i Hjortöström hade elektriskt ljus före år 1914.

Näshults kyrkogårdsgrindar var som synes inte höjdpunkten i Carl Augusts yrkesliv, men grindarna kan ses som ett äreminne över en man som uträttade en hel del. Ägna honom en tanke nästa gång ni passerar!

 

// Eva Kornby, Haddarp, Näshult. November 2013

 

Källa: Minnenas Hjortöström, Samhälle och Industri. Av Roy Habbe, Gösta Lindström och Värne Gustafsson. 1994