Carl Düring

Namnet Carl Düring är ett av de mest kända och välkända i Näshult. Han var född 1898 och son till fjärdingsman Melker Düring. Carl var blind från födseln. Efter avslutad skolutbildning först vid Växiö blindskola och sedan vid Tomteboda blindinstitut blev han borstbindare men även tennsvarvare hos kopparslagare Carl Hedberg. Carl Düring var en mycket begåvad man. Genom radio och studier i de skrifter som gavs ut för blinda, skaffade han sig kunskaper, långt utöver det vanliga, i olika ämnen.

Man kan säga att det var Düring som bröt isoleringen, här i Näshult, genom att genomdriva att Näshult fick telefonstation. Denna blev förlagd till hans hem där han blev den förste telefonstationsföreståndaren. Det fanns tidigare en telefonlinje, men med endast tre abonnenter, igångsatt på enskilda personers initiativ. Men nu, genom Dürings försorg utökades abonnentantalet till åtta, ett antal som var nödvändigt för att få en växelstation. Düring blev den förste blinde i Sverige som blev anförtrodd att sköta en telefonväxel. När nätet automatiserades år 1966 så var det över 100 abonnenter. Carl Düring bodde i det gamla föräldrahemmet, i hela sitt liv. Där åtnjöt han en omsorgsfull vård av sin kusin Gustaf Melkersson och dennes fru Lisa. Carl Düring avled 1972.

 

Föregående Nästa