Samuel Johan Qvist

En Näshultsbo vars namn är värt att inskrivas i Näshults historia är sjukvårdssoldaten Samuel Johan Qvist. Han föddes den 4 november 1851 i Sjösås socken och avled år 1911, 60 år gammal i Näshult. Han var gift med Anna Cristina Qvist, född Möller. Hustrun var född den 21 febr 1856 på Klafreströms bruk i Nottebäcks församling. Från år 1875 till 1904 bodde Qvist på soldattorpet Elgaberg invid Edstorp i Lemnhults socken. År 1904 flyttade makarna till Äng i Näshults socken. Under tiden på Elgaberg föddes fem barn.

Qvist var sjukvårdssoldat och var ända intill sina sista levnadsår mycket anlitad såsom ”läkare”. Han botade inte endast yttre skador såsom sår och benbrott utan även de flesta andra sjukdomar och ofta lyckades han kurera väl. Bland allmänheten åtnjöt han därför stort anseende, hämtades ofta på sjukbesök och hade en ”praktik” så stor att många examinerade läkare fått nöja sig med betydligt mindre. Ibland fingo hans patienter vård hos honom i hans eget hem. Han var även anlitad av folk som hade tandvärk. Med en speciell tandnyckel, med krokar allt efter tandens storlek drogs den värkande tanden bort.

Provinsialläkare Klas Lilje i Åseda skriver i en årsberättelse till medicinalstyrelsen: ”Quacksalveri” bedrives av en sjukvårdssoldat i Näshult, som inte drager sig för att utföra operationer och troligen använder morfin som han kommit över på soldatmöten. Qvist sågs väl inte med så blida ögon på ”högre ort” men respekterades såsom mycket kunnig och ansågs som en naturbegåvning, som skaffat sig teoretiska kunskaper genom bokliga studier. Han skall under sin regementstid i Eksjö ha utmärkt sig som en synnerligen kunnig och duktig sjukvårdare. Enligt uppgift skulle han vid avgång från sin tjänst som tack för stor duglighet fått regementsläkarens medicinska böcker ur vilka han läste vid konsultationerna och ställde diagnos. Hans recept voro alltid skrivna på latin. Många av hans recept finnas ännu bevarde och en del användes även efter hans död. Hans arvoden voro ytterst lågt tilltagna.

Föregående Nästa