Befolkningsutveckling under 200 år.

Av Cajsa Sandberg-Eriksson.
(från Forna tiders Näshult, en sockenbok, 1975)

folk

Näshults befolkning har varierat kraftigt i antal genom tiderna. Några uppgifter om hur stor befolkning socknen har haft före 1775 har jag inte funnit. Vi vet dock att Näshult befolkades redan på yngre stenåldern. 1775 fanns det kyrkobokfört 634 personer i Näshult, en siffra som skulle komma att öka kraftigt det påföljande århundradet. Närmare bestämt till 1525 st år 1865, det vill säga en ökning på 140 %. Befolkningsökningen var inte jämnt fördelad över alla de nämnda 90 åren, utan vissa år ökade den mer, andra år mindre. Tiden mellan 1775 – 1790, d.v.s. åren innan storskiftet, var ökningen 35 % eller 224 personer. Sedan, under de år när man storskiftade som bäst (1790 – 1815) finner vi endast 9 % ökning, vilket innebär 80 personer. Perioden mellan storskiftet och det laga skiftet, som i Näshult socken sätts till 1815 – 1829, ökade befolkningen med 169 personer, 18%. I början på det laga skiftet (1829 – 1840) återfinns en ökning med 257 invånare eller 24%, men sedan stannade befolkningsökningen av när man lagaskiftade som mest. Vilket gör att vi finner en ökning av bara 3% (38 personer) under åren 1840 – 1855. Slutligen, de sista tio åren av Näshults befolkningsökningsperiod, rymmmer ett tillskott av 123 personer eller 9 procent.

folkpavagn

Från 1865 fram till dags dato har vi, som väl alla är medvetna om, haft en konstant avfolkning och år 1975 uppgick Näshults befolkning till 456 personer. Man kan fråga sig varför just Näshults befolkning ökade så mycket under början av 1800-talet: Ty i Näshults socken ökade invånareantalet relativt sett mer än i övriga länet. Något enkelt svar på ”varför” kan inte jag lämna, därtill krävs omfattande efterforskningar, så att man kan kartlägga Näshults invånare vid alla tidpunkter. Mängden torpare, inhyseshjon, drängar, självägande bönder med mera. Hur många som inflyttade och utflyttade eller som var födda och fortlevde ett helt liv i Näshult. Men jag antar att inflyttningen till Näshult var stor. ”Smålands trädgård” måste ha lockat till sig människor, kanske för sin goda jord. Att sedan de svåra missväxtåren i slutet på 1800-talet drabbade även Näshult, det vet vi. Och att en rad andra faktorer i vårt samhälle samverkade till en avfolkning av vår svenska landsbygd är ju alltför välkända. Låt oss hoppas att Näshult socken än en gång ska kunna locka människor till sig, denna gång kanske mest för sin karaktär av gammal kulturbygd och för sin naturs skönhet.

År Befolkning År Befolkning År Befolkning
1775 634 1870 1405 1945 805
1780 679 1880 1420 1948 763
1790 858 1890 1217 1951 750
1795 883 1895 1194 1953 711
1814 920 1898 1177 1956 660
1815 938 1899 1152 1960 629
1825 1031 1900 1140 1962 603
1829 1107 1904 1122 1963 587
1834 1267 1905 1094 1964 584
1826 1337 1907 1074 1965 573
1838 1384 1908 1058 1966 559
1840 1364 1909 1087 1968 540
1841 1394 1910 1046 1969 539
1844 1415 1912 1060 1970 519
1846 1414 1914 1096 1971 503
1848 1453 1915 983 1972 482
1855 1402 1916 991 1973 464
1860 1443 1920 1018 1974 449
1862 1471 1931 950 1975 456
1865 1525 1933 907
1868 1509 1940 840