Tre klockor i Näshults kyrka

Den nuvarande friliggande klockstapeln innehåller tre klockor. Klockstapeln kan vara från medeltiden och är först nämnd 1653. Den har i omgångar därefter förfallit och byggts om.

Vid Gustav Vasas klockuppbörd valde församlingen att lösa sina klockor med 16 lod silver.

Den äldsta klockan Lillklockan är från 1400 talet.
Nuvarande Mellanklockan är den fjärde i ordningen, gjuten 1817 då Karl XIII är kung
Nuvarande Storklockan är den femte i ordningen och gjuten 1898 då Oscar II är kung.

På klockans ena sidan finns inskrivet en vers;

Jag manar till heliga fester
härligt med lockande ljud
kommen till kyrkan, I gäster
klädda i helgedagsskrud.
Skaparens ära jag sjunger
kraftigt med tunga och malm.
Stäm då med lefvande tunga
in i min fästliga psalm.”

Det är Storklockan som spelar i filmen nedan. Klockare är Tord Hedström.

Sedan länge har under sommaren helgmålsringningen inledds med 24 klämtningar som gjordes för hand av frivilliga i byn. Tyvärr upphörde denna tradition 2015 med hänvisning till arbetsgivarens skyddsansvar.

 Filmen är inspelad en lördag i september 2013.