Axel Prag, Serarp, 1888 – 1979

Intervju 1974 av Sigge Franzén (1918 – 2003), 32 minuter.

Axel är född i Skirö socken 1888, fadern tillhör Kalmar regemente och familjen bor i soldattorp i Österslätt vid Skärvetesjön. Familjen bestod av 11 barn varav 4 utvandrade till Amerika.

Under första världskriget kommer Axel till Näshult och arbetade på Näshults säteri.

1934 byggde han sitt eget hus bakom dåvarande snickerifabrik mellan Serarp och Haddarp. Han gifte sig med Elin.

Axel arbetade i skogen, med körning, kolade, stenhuggeri mm ”i alla socknar i Jönköpings län” 1937 får han 7 kronor i lön för vägarbete och det ordnar sig, den bästa tiden.

…Tyvärr är återspelningen avhuggen. Därmed saknas Axels bidrag till det sociala livet i Näshult där han gärna deltog i diskussioner i tex. Claesons Affär och spelandes sitt dragspel på fester och dans. Axel charmerade kvinnor, snusade och tog sig gärna en sup.

prag-i-soffan prag-i-clasons-affar prag-och-x

sigge-franzen