Bertil Lind 1913 – 2001

av Tord Hedström

Bertil Lind, bonde i Ödmundetorp, ledde Näshults fullmäktiges sista möte inför sammanslagningen till storkommunen Nye strax innan julen 1951. Han hade då varit ordförande i fyra år, en post han tillträdde 34 år gammal. Intresset för att engagera sig väcktes efter det att NTO logen i Näshult brann ner till grunden efter en fest och kanske tjuvrökning 1941.

När Bertil föddes 1913 hade Näshult socken över 1000 innevånare, återkommande Ebba marknad och fyra affärer samt fyra skolor. Minst.

Bertil var bara 11 år då hans far Arvid Lind hastigt dog. Arvid drabbades av likförgiftning i arbetet med att hjälpa en granne vars ko bar på en död kalv. Arvid var självlärd inom veterinärmedicinen och anlitades ofta inom socknen. Nu fick Bertil alltmer tillsammans med sin mor klara gården. Det fanns dessutom fem systrar från två års ålder. Ibland fick man hjälp utifrån.

Bertil gick sexårig folkskola. Därefter gick han fortsättningsskola med sex veckors undervisning i samhällskunskap under två år. Därefter var han självlärd.

Gården

Gården, Ödmundetorps 1:2 var en bärkraftig gård, normalstor för den tiden med åtta kor, häst, gris och höns. Man hade otur med hästarna, en del dog. Korna skickades till slakteriet när det var dags medan grisen slaktades på gården. Mjölken kördes med häst och vagn av bönderna själva till Hultanäs, senare med mjölkabilen till Åseda i Mjölka Svens regi.

På den tiden tränades barnen i djurskötsel genom 4H.

Den gamla ladugård ersattes 1947 av en ny, den som finns kvar idag.

På JUFs skördetävlingen 1936, som ägde rum på Prästagårdens åker intill Kyrkvägen, ställde Bertil upp med sin lie. Tillsammans med sin syster och upptagerska Maj-Britt kom han på andra plats. Den blivande frun Lisa Franzén var också upptagerska men var alltför noggrann och fick en sämre placering. Tävlingen filmades av Harald Danielsson.

Klicka på pilen nedan för att höra Bertil sjunga en skördevisa, skriven av kantor Alma Nilsson.

Under kriget slapp Bertil göra värnplikten för att kunna sköta gården men fick gå beredskap på I 12 i Eksjö.

Engagemanget

Bertils intresse för att driva samhällsfrågor kom efter branden av NTO logen. Byns ungdom hade ingenstans att ta vägen. Det fanns en IOGT loge i Hultanäs men det var långt dit och det var en annan och konkurrerande förening. Så ungdomen agerade för en lösning i Näshult och Bertil tog ledningen. En temporär lösning blev ett gammalt hus i Äng, numera rivet och ersatt av ett garage. I början på 50-talet blev lösningen att det gamla Ålderdomshemmet, där också fullmäktige hade haft sina sammanträden på den övre våningen, avvecklades och byggdes om till dagens Bygdegård.

Bertil gifte sig 1943 med den då 26-åriga Lisa Franzén som flyttade in på gården från Almsgården i Höghult. Från Höghult är det sju kilometer till Näshults Kyrka och fem kilometer till Hultanäs lanthandel. På den tiden fick man promenera en hel del, när det inte begavs hästskjuts. På söndag tur och retur till kyrkan, men det var många som var med på promenaden. Skolan i Lövhult låg närmare. Först som 21-åring fick Lisa en cykel. Konsekvensen var i alla fall att Lisa under denna tid var medlem i Hultanäs IOGT loge och det tog lite tid innan det blivande paret träffades på riktigt. Trots denna inledning fick de med tiden fyra döttrar.

Politiken

Näshult hade under denna tid eget fullmäktige och socknen var en av landets då många kommuner. Bertil som centerpartist valdes in i fullmäktige och blev dess ordförande 1947.

Bertil LindDet finns en ljudupptagning från fullmäktiges sista möte inför sammanslagningen. På dagordningen fanns organiserandet av socknens fyra skolor som stod inför centralisering, köp av tomter till och byggande av lärarbostäder intill Kyrkskolan samt anslag till renovering av ordenshuset i Hultanäs. Det som utmärker mötet är ordförandes skicklighet och den respekt som visas både procedurerna och argumenten. Det kanske tog lite längre tid men alla kunde komma till tals och det blev kanske bättre beslut.

Bertil följde med som fullmäktigeledamot till Nye kommunen och blev efter ett tag ordförande även där. När Nye i sin tur gick upp Vetlanda kommun 1971 fanns Bertil med som fullmäktige ledamot. Han trivdes inte med uppdraget men satt kvar minst en period.

Men engagemanget fortsatte. Bertil blev ordförande i Föreningsbanken i Vetlanda och han var ombud för Länsförsäkringar. Han var förtroendeman i Lantbruksnämnden som hade att pröva förvärvstillstånd och att gårdar blev bärkraftiga vid köp och ägarbyten.

Som allmänt kunnig i det administrativa anlitades han som värderings- och bouppteckningsman vid bouppteckningar och arvskiften.

Han kunde också hjälpa till med deklarationer, som med tiden bara blev mer och mer.

Bertil hade också andra intressen såsom att i alla år sjunga i kyrkokören. Hans stämma finns också med i ovannämnda film om skördefesten, där han sjunger en skördevisa författad av kantor Alma Nilsson.

Han var också en flitigt tillkallad auktionsförrättare. Han finns med i Sigurd Franzéns film om Näshult och auktionen 1975 efter Charlotte Johanssons dödsbo och hennes hus Lindeslund. En del tyckte att det blev lite långsamt när Bertil strävade efter ytterligare ett bud, men det uppskattades säkert av säljaren.

Bertil Lind avled 2001 och är begravd på Näshults kyrkogård.