Den korta och sorgliga historien om Johan Gabriel Käll.

Johan Gabriel Käll föddes 9/9 1842 i torpet Jungretsberg, senare kallat Applaholm, under Ödmundetorp. Hans pappa hette Anders Gustaf G Käll, född 1801 i Stenberga. Han var son till soldaten Käll på soldattorpet Källerask i Stenberga. Johan Gabriels mamma hette Gustava Joansson, född 1803. Enligt notering i kyrkboken var hon sjuklig och kunde inte arbeta. Även hon var av soldatsläkt, hennes far hette Jonas Magnus Apellöf och var lustigt nog också född på soldattorpet Källerask.

Johan Gabriel hade två bröder, Frans August och Jonas Peter, som båda blev skräddare och flyttade till Gränna. Systern Johanna Maria gifte sig med skräddaren Johan August Pahn och bodde kvar i Näshult.

Johan Gabriels far Anders Gustaf Käll var salpetersjudare på Ödmundetorps säteri. Det är et lite ovanligt yrke, så det kanske är bäst att förklara. Den urindränkta jorden under ladugårdsgolvet utgjorde råvaran till salpeter. Jorden sjöds i en vecka och efter ytterligare tillsatser fick man fram råsalpeter som såldes till krutbruken. Salpeter utgör 75 % av krut, så det var en viktig råvara.

1848 byggde sig Anders Gustaf ett torp på Ödmundetorps ägor. Han kallade det Kelleryd och här växte Johan Gabriel och hans syskon upp. Se Roys bok för andra som bott på Kelleryd.

1860 flyttade Johan Gabriel Käll till Stockholm. Han var skomakarlärling och flyttade till en skomakarmästare på Ladugårdslandet för att utbildas. Skomakarmästaren hette Frederic Philemon Lydriksson. Hans hustru Charlotta Wilhelmina Eklund drev en ”1sta klass Diverse och Tobaksaffär”. Hos familjen bodde, förutom Johan Gabriel, två andra lärlingar, en gesäll och en äldre sjuksköterska.

Ett tag gick allt bra. Johan Gabriel bodde på Linnégatan, mitt i det sjudande stockholmslivet. Norska Gardet red förbi i sina granna uniformer, kungen åkte förbi i sin vagn, det eleganta Stockholm gick på promenad. Ett berömt kafé låg alldeles bredvid. Det fanns mycket att titta på och förundras över.

Sedan började motgångarna. Familjen Lydriksson flyttade till Mariestad i augusti 1861. Johan Gabriel ville eller fick inte följa med, så han behövde hitta en ny skomakarmästare för att slutföra sin utbildning. Det verkar inte som om han lyckades hitta någon. I stället flyttade han till Lovö. Vad han gjorde där vet jag inte, men han träffade i alla fall sin blivande hustru Catharina Charlotta Ericsson Sten.

Catharina Charlotta, född 1833, var också av soldatsläkt, från Toresund i Södermanland. Hon hade varit gift med arbetarkarlen Carl Johan Lindberg, och hade en  son med honom. Sonen var sex månader när Carl Johan dog 1861. Catharina Charlotta hade också en oäkta dotter, som hon nu blev tvungen att lämna på barnhem. Sonen Carl August behöll hon hos sig. Hon hade inga inkomstmöjligheter, utan när Johan Gabriel dök upp, flyttade hon in hos honom som hushållerska. De flyttade tillsammans med Carl August till Klara församling. De gifte sig i november 1863 och deras gemensamma barn Johan Valfrid föddes i december 1863. Johan Gabriel hade då bytt namn till Kjellström.

Johan Gabriel kallas för skoarbetare under åren 1864-1869. Sedan försvinner han ur registren, så antagligen dog han 1869. Dödboken för Hedvig Eleonora, dit de flyttat, saknas tyvärr.

Johan Gabriel blev 28 år. Hans sista år måste ha varit mycket eländiga. När jag letade efter honom i skattlängder och andra register, hittade jag massor av skomakarlärlingar, d:o gesäller, och alla var de arbetslösa. Det fanns helt enkelt inga jobb. Hur försörjde han sig och familjen? Ingen vet. Vad dog han av? Hur klarade sig Catharina Charlotta, ensam med två barn? Grät hon efter äldsta barnet, flickan på barnhemmet? Hur hade flickan på barnhemmet det? 1860-talet var nog tufft i hela landet, men säkert tuffast för arbetslösa familjer i storstäderna.

Men Johan Valfrid växte upp och överlevde. När han var i 20-25 års-åldern fick han kontakt med utsända mormon-missionärer i Stockholm, som hjälpte honom att emigrera till Utah. Där gifte han sig och fick barn och har nu många efterkommande i Amerika.

Hans barnbarnsbarnbarn (eller så) Kit kom till Näshult från Kalifornien en iskall och snöig decemberdag 2010, för att se platsen där hans förfader levat. Han hade med sig sin hustru, tre barn, och två ingifta. Familjen är fortfarande mormoner. Kit gifte sig med en flicka från Hawaii med kinesiska/mongoliska rötter och de har tre vackra barn, två pojkar och en flicka. Deras dotter flyttade till Paris, och på ett bröllop i Nice träffade hon sin blivande man. Han var från Bjärred.

Som det kan bli i denna globala tid.

Här är ett foto på oss alla utanför KalNelsa Fias stuga. Johan Gabriel kände säkert väl till den stugan. Tänk om han hade vetat hur det skulle gå!

kjellstrom

//Eva Kornby, Haddarp, Näshult 2013