Signhild Åhlund, Näshults Rosa Parks

Signhild Åhlund

Signhild Åhlund

Den 11-13 november 1949 var det biskopsvisitation i Näshult och Stenberga. Biskopen besökte kyrkorna, inventerade kyrkans dyrbarheter, besökte prästgårdarna, talade med kyrkvärdar, visiterade församlingens arkiv, höll gudstjänster och gjorde med andra ord en ordentlig visitation. Det var stora dagar för församlingarna. Protokollet omfattar 10 sidor.

Biskopen, Visitator kallad, besökte också skolorna och då var det kutym att lärarna höll en lektion i kristendomskunskap med barnen, som biskopen lyssnade till. Men i Lövhult stötte han på patrull!

Från protokollet:

Par 10.

Kl 10 besöktes Lövhults skola i Näshults församling.

Folkskollärarinnan Signhild Åhlund vägrade att på Visitators anmodan hålla kristendomslektion, vilket tidigare aldrig inträffat under Visitators visitationer i stiftet. Visitator ställde några frågor till barnen om Guds uppenbarelse. Svaren vittnade om att kristendomsämnet här var mycket försummat!

I Kejsarkulla höll Maj-Lis Leth en lektion om Guds allmakt och godhet. I Näshult talade Alma Karlsson om Abraham, så det var bara Signhild som vägrade.

Vilken syn man än har på kristendomsundervisning, måste man beundra modet hos Signhild som vägrade dagtinga med sin övertygelse, trots den aura av makt och myndighet som måste omgivit biskopen och hans följe.

Rosa Parks vägrade 1955 att lämna sin plats på bussen i Birmingham, Alabama, trots att hon som svart skulle sitta längst bak. Signhild riskerade inte fullt så mycket som Rosa gjorde, men hon var nog fullt medveten om att obehag skulle följa. En vardagens hjältinna. Rosa Parks har fått sin medalj. Låt oss ge Signhild en också.