Skräddarmästare Daniel Pahns gravsten

Daniel Pahns gravsten Som tidigare framgått på dessa sidor (Signhild Åhlund) så var det biskopsvisitation i socknen år 1949. Besöket hade förberetts mycket noga, bland annat avsändes följande förhoppningsfulla brev.


 
//Eva Kornby, Haddarp, mars 2013

 

Näshult den 26 augusti 1949

AB Bröderna Svenssons Stenhuggeri, Emmaboda

 

Vid Näshults kyrkoråds senaste sammanträde beslöts, att å framlidne skräddarmästaren Daniel Pahns grav lägga en sten eller platta för att därigenom hedra minnet av församlingens ende hundraåring. Han föddes nämligen 1825 och dog 1925, medellös. Stenen skulle vara cirka 60 x 50 cm och av grovhuggen råarbetad granit och inskriptionen så lydande

Skräddarmästaren
Daniel Fredrik Pahn
Född den 1 maj 1825
Död 22 maj 1925
100 år

Som AB Bröderna Svensson levererat de flesta av de å härvarande kyrkogård uppsatta gravstenarna, fick jag i uppdrag att framställa en förfrågan, om det ej skulle vara av intresse för Bolaget att skänka denna sten till vår 100-åring. Såväl kyrkorådet som samtliga församlingsmedlemmar skulle värdesätta en sådan gåva på det allra varmaste och för Bolaget skulle det på samma gång vara en god reklam.

Som biskopsvisitation skall äga rum här i slutet av oktober detta år och denna grav är belägen alldeles intill kyrkoingången, så är det en allmän önskan att till dess får graven iordninggjord och sten uppsatt på densamma.

Jag vore mycket tacksam för ett svar härå fortast möjligt.

 

Högaktningsfullt

(undertecknat)

Nils Johansson