Verktyg från stenåldern – stenyxor från Rösjönäs

För några år sedan fick jag övertaga några stenverktyg tillverkade under stenåldern. Kanske är de mera än 3000 år gamla. Det var två stenyxor och ett ”redskap” av flinta.

Fyndplatsen är på Rösjönäs Västergårds ägor och gjordes av Torvald Johansson, min farbror och bonde på gården. Om jag kommer ihåg rätt var fynden gjorda vid olika tillfällen i samband med plöjning. Fyndplats är lite osäker men något redskap hittades på åkern kallad Nylund och något på åkern belägen närmast intill bostadshuset. Att det funnits stenåldersboende i området har tidigare beskrivits bla hällkistor i Smedstorp.

Fynd som hittas utan någon annan anknytning till andra fynd kallas lösfynd. Vad jag vet har fynden inte meddelats någon myndighet.

Fynden består av en större och en mindre stenyxa och en redskap/ämne i flinta.
Den större yxan sk skafthålsyxa är 17 cm lång. Den är mycket välgjord och med välformad yta från en fin- till medelkornig grönstensbergart. Denna bergart finns på flera platser i Sverige och kan därmed komma från bygden. Yxan är använd då den har skador på eggen. Vidare har yxan spruckit längs en spricka. Hålet för skaftet är utomordentligt välgjort och helt slätt.

Stenverktyg från stenåldern

Den mindre yxan är också tillverkad från en grönsten. Materialet är mycket finkornigt och yxan får därmed betydligt större hållfasthet jämfört med den större yxan. Längden är drygt 8 cm och ytan har en mycket finpolerad finish. Eggen är fortfarande ganska skarp. Yxan bär tecken på skador som tunna fåror och eggen är lite skrovlig och små bitar är borta, vilket kan tyda på att den är använd.

Flintstenen är ett stycken som kanske varit ett verktyg då den har en skarp kant som visar tecken på små skador, men kan också vara ett ämne för vidare bearbetning. Flinta finns inte i Småland så detta stycke kommer sannolikt från Skåne eller längre söder ut.

Kennert Röshoff
2923-11-29