Lisa Lindhs skolminnen

Lisa växte upp i Höghults Almsgård och gick i Lövhults skola hela sin skoltid och även i fortsättningsskolan. Hon började 1928 när hon var 8 år gammal. På den tiden var det nybörjarklasser bara vartannat år, så somliga barn började vid sju års ålder och andra vid 8 års ålder.

Det fanns gott om barn i Höghult och de brukade samlas för att gå den långa vägen till Lövhults skola tillsammans. De gick till fots, utom om det var mycket snö och riktigt dåligt väder då de fick åka hästskjuts. Var det riktigt illa kunde de få stanna hemma.

Lärarinnan hette Signhild Åhlund och hon hade hand om undervisningen i Lövhults skola från 1928 ända till 1953, när skolan las ner. (Signhild återfinns i notisen Näshults Rosa Parks och intrycket man får är av en stark och modig person. Hon var gift och hade flera barn, vilket nog var lite ovanligt på den tiden. Lärarinnebostäder bestod vanligen av ett rum och kök, medan lärarbostäder var av storlek att hysa en familj.)

Eftersom flera klasser samsades i samma rum så fick en klass arbeta självständigt med välskrivning, uppsatsskrivning, räkning eller dylikt, medan de andra klasserna undervisades från kateder i geografi, historia eller vad det kunde vara. Det gällde att kunna stänga av det ovidkommande pratet!

På rasterna lekte man. Pojkarna spelade brännboll, fotboll var inte riktigt uppfunnet än (sade Lisa!) och flickorna bollade. Reglerna för bollandet var exakt samma som gällde ännu 1960 i Vetlandas skolor! Man bollade i scheman mot en vägg, svårare och svårare tricks vartefter och när man tappade en boll var det nästa flickas tur. Det var tre bollar som gällde och man kastade runt ryggen, under benet, två bollar på en gång ömsevis med den tredje, den tredje bollen upp i luften i stället för mot väggen och så vidare.

På vintern åkte man kälke i backarna på andra sidan vägen.

Det fanns ingen skolmatsal, så varje barn hade med sig ett matpaket hemifrån.

Lisas klass gjorde till och med en skolutflykt till Öland. Klassen åkte tåg till Kalmar, där hela klassen fick komma hem till Signhilds mamma och bli utfodrade. Sedan åkte man färja till Öland och fick bese ön.

Här är ett foto från Lövhults skola från 1939, alltså några år senare. Signhild sitter mitt bland sina elever. ”Signaturen” är Göte Hansson, som skrev i Vetlandaposten under signaturen ”Göte i Fly”.

Lovhult3