Skolämne omkring 1915: Välskrivning

Omkring 1915 gick min faster Elin, född 1905, i skolan här i Näshult och utsattes för C. O. Heikes skrivningssystem, utgiven av Kalligrafias förlag, Stockholm. 12 häften – 4 för småskolan (1a – 2 b), 8 för övriga barn- och ungdomsskolor (3a – 5b, 6 och 7). Den citerade upplagan är 4b. Vi citerar inte förlagan, utan Elins ibland självständiga tolkning av den.

Det vi ska intressera oss för är vilka budskap som sändes till barnen vid denna tidpunkt. Bland de bistra tillropen fanns också praktiska välskrivningsregler, här återgivna i kursiv. Om någon undrar vem Pestalozzi var så var det en schweizisk pedagog. Elin hade tydligen också ett horn i sidan till Wallenstein. Att han mördade var han kom åt, är hennes eget lilla bidrag till välskrivningen.

Elin blev småskollärare, så hon blev inte avskräckt.

//Eva Kornby

 

Vi citera:

Var frisk och glad och väx så stark
Som furan i ditt hemlands mark!

Din hälsa kräver frisk och ren luft!
Fyll därmed dina lungor. Andas djupt!
Släpp in den friska luften i rummen!
Vistas så ofta du kan ute i det fria!
Andas genom näsan, ej genom munnen.

Pennhållning: Se vidstående teckning!

Ät långsamt och tugga maten väl!

Stöd handen på ring- och lillfingrets yttersta leder!

Förtär ej spritdrycker! Sprit är gift!
Drinkaren fördärvar kropp och själ.
Hans hustru och barn måste lida nöd.

Låt pennskaftet ligga mot långfingrets nagelrot!

Den druckne vet ej rätt, vad han gör.
Han utsätter sig ofta för olycksfall.
Många svåra brott begås under ruset.

Skansen ligger på Djurgården.
Skansen är ett friluftsmuseum.

Sitt mitt framför bordet, ej vänd åt sidan!

Dryckenskap leder ofta till vansinne.
Spritmissbruk alstrar många sjukdomar.
På Djurgården ligger Skansen.
Det är ett friluftsmuseum. Skansen.
Suparen dör ofta en för tidig död.

Håll ryggen rak, huvudet något framåtböjt, (ej åt sidan)!

För mycket kaffe är ej bra för hälsan.
Kaffe skadar både mage och nerver.
Barn bör helt och hållet undvika kaffe.
Barn bör helt och hållet undervisa.

Tryck aldrig bröstet mot bordskanten!

I tobak finns det ett starkt gift, nikotin.
Begagna aldrig tobak i någon form!
Spar hellre dina pengar och din hälsa.

Låt båda underarmarna vila på bordet!

Iaktta alltid den största renlighet!
Renlighet befordrar hälsa och trevnad.
Otaliga smittämnen finnas i smutsen.

Sitt ej med benen i kors! Håll fötterna på fotbrädet!

Spotta aldrig på golv eller matta!
Bad är hälsa! Bada därför flitigt!
Kalla bad härda dig mot förkylning.

Doppa endast spetsen av pennan i bläcket!

Tag ej kalla bad när du är frusen!
Bada aldrig ensam! Lär dig simma!
Cirka 1100 svenskar drunkna årligen.

Vänd alltid flata sidan av pennan (icke kanten) mot papperet!

Du bör vara mycket rädd om dina tänder.
Tänderna har stor betydelse för hälsa.
Tandborste har du ju, bruka den flitigt!

Håll ej hårt om pennskaftet!

Peta ej tänderna med skarpa föremål!
Knäck aldrig nötter med tänderna!
Låt genast laga dina skadade tänder!

Var lätt på handen! Tryck ej!

Ytterst rädd bör du vara om dina ögon.
Läs eller sy icke med för svagt ljus!
Även allt för skarpt ljus skadar ögonen.

Se noga på föreskriften och skriv väl!

Arbete befordrar hälsa. Var arbetsam!
Måttlig idrott gör kroppen stark.
Sysslolöshet är fiende till hälsan.

Skriv icke fel och radera aldrig!

Vårt äldsta universitet finns i Uppsala.
Det grundlades av Sten Sture d.ä. 1477.
Universitetet i Lund inrättades år 1668.

Lyft ej pennan från papperet, förrän ordet är färdigskrivet!

Martin Luther föddes 1483 och dog 1546.
Hans kamp mot påvedömet började 1517.
I Sverige infördes luterska läran 1527.

Håll skrivboken ren! Inga bläckfläckar!

Gustav II Adolf stupade vid Lytzen 1632.
Gustav II Adolf segrade vid Breitenfeld.
Wallenstein mördades i Eger 1634.
Wallenstein mördade var han kom åt. (Elins tillägg!)
Westfaliska freden slöts år 1648.

Håll händerna rena! Skydda skrivboken mot handsvett!

Esaias Tegnér föddes 1782 och dog 1846.
Erik Gustav Geijer dog den 23 april 1847.
Jöns Jakob Berzelius 1779-1848.

Avtorka alltid pennan efter skrivningen!

Alfred Nobel föddes 1833 och dog 1896.
Skalden Zakarias Topelius dog 1898.
J. H. Pestalozzi föddes i Zürich 1746.

Sätt korken i bläckhornet, när du slutat skriva!

Stockholm hade 1913 382 085 invånare.
Hela riket hade samma år 5 638 583 inb.
Cirka 1 600 mill. människor bor på jorden.

Håll ej hårt om pennskaftet!

205 öre= 2 kr. 5 öre.       9 kr. 7 öre =907 öre
64 m. 3 dm. 9 cm. 8 mm = 64398 mm.
30067 m. = 3 mil 67 m.     19 km. = 1 mil 9 km.

Var lätt på handen! Tryck ej!

1 mil = 10000 m. 1 engelsk mil = 1609 m.
3 kg. 78 gr.  = 3078 gr.   506 gr. = 5 hg 6 gr.
7 hl. 4 l. = 704 l.      368 cl.= 3 l. 6 dl. 8 cl.

Vad skall du älska?
Mer än dig själv hav kärt ditt hem,
Din moders bön, din faders bud,
Men fosterlandet mer än dem
Och mer, långt mer än allt, din Gud!

Zakarias Topelius