Bystadius

Sammanställd av Örne Kjellström

En spridd släkt som möjligen härstammar från Östra härad i Småland. Namnet kan komma från Byestad som bland annat förekommer i socknarna Alseda, Korsberga, Nye, Skirö och Vetlanda. Sammanställningen är gjord med hjälp av diskussioner under ”Släkter Bystadius” i Anbytarforum på nätet samt kyrkoböcker och skattelängder och syftar primärt att försöka klarlägga hur personer med namnet Bystadius eventuellt är besläktade. Jag har försökt att för alla primärkällor göra källhänvisningar, se slutet av dokumentet. I utskrivningslängden från 1653[1] finns en Johan i Byestad nämnd som möjligen kan vara identisk med Johan i tabell 1. Nya rön och upptäckter från andra forskare mottages med tacksamhet.

Tab 1

Johan, är känd endast efter barnens patronymikon.

Troliga barn:

Annica Bystadia, se tab 2
Lisken Bystadia, se tab 3
Petter Bystadius, se tab 4
Maria Bystadia, se tab 5

Tab 2

Annica Johansdotter Bystadia[2], gift 25 oktober 1723[3] i Alseda med trumpetaren Anders Lindevall[4]. Uppträder bland faddrar 9 maj 1732.[5]  Bor i Bengtsgård[6], Alseda socken. Annica avlider troligen 1743/44[7]. I mantalslängden för 1745 finns Anders inte kvar i Bengtsgård.

Barn:

Johan, se tab 2a

Magdalena, se tab 2b

Carl Adam, se tab 2c

Jonas, se tab 2d

Anders, se tab 2e

Eric, se tab 2f

Eva Andersdotter, se tab 2g

Jonas, se tab 2h

Adam Andersson, född och död 2 maj 1739[8].

Tab 2a

Johan Andersson, född 20 juni 1724[9] i Alseda socken, Jönköpings län.

Tab 2b

Magdalena Andersdotter, född 20 november 1725[10] i Alseda socken, Jönköpings län.

Tab 2c

Carl Adam Andersson, född 1 maj 1727[11] i Alseda socken, Jönköpings län.

Tab 2d

Jonas Andersson, född 10 oktober 1728[12] i Alseda socken, Jönköpings län.

Tab 2e

Anders Andersson, född 22 december 1729[13] i Alseda socken, Jönköpings län.

Tab 2f

Eric Andersson, född 2 februari 1731[14] i Alseda socken, Jönköpings län.

Tab 2g

Eva Andersdotter, född 4 december 1733[15] i Alseda Socken, Jönköpings län.

Tab 2h

Jonas Andersson, född 25 september 1736[16] i Alseda socken, Jönköpings län.

Tab 3

Lisken Johansdotter Bystadia, Född 17 april 1701. Känd i Skurebo Storegård och i Östra Ramnåsa Nye Socken, Jönköpings län från 1721.[17] Hon är redan då gift med Nils Ericsson, född i Skurebo Nye socken 25 september 1697[18]. Vid denna notering benämns hon endast som Lisken Johansdotter. 1736 – 66 är familjen känd i Näshults Lillegård[19], och 1767 i Serarps Norrgård dit hon flyttat med sonen Jonas.  Kom till sonen Johan Östberg i Stora Hillhult 1768[20] och bodde kvar där till sin död 25 december 1771[21].

Barn, (barnen Johan, Catharina är inte födda i Alseda, Lemnhult, Nye, Näshult, Skirö, Stenberga, Vetlanda, Virserum, Åseda):

Johan Nilsson Östberg, se tab 3a

Jonas Nilsson, född 10 mars 1729 i Skurebo Storegård[22] se tab 3b

Catharina Nilsdotter, född 10 mars 1729 i Skurebo[23] Storegård. Se tab 3c

Annica Nilsdotter, född 3 februari 1731 i Skurebo Storegård[24]tab 3d

Tab 3a

Johan Nilsson Östberg, född 2 mars 1722. Bor i Näshults Lillegård 1736-58 samt 1762-63[25], Stora Hillhult 1767-1800[26], 1800-1804 i Kuttaboda Östergård (Åseda socken)[27].
Gift 1 november 1767 med Sara Månsdotter i hennes 2a äktenskap, född 8 februari 1731[28]. Död barnlös i Kuttaboda Östergård 14 januari 1805[29].

Tab 3b

Jonas Nilsson, född 10 mars 1729 i Skurebo Nye socken.. Bor i Näshults Lillegård 1749-66[30], Serarps Norrgård 1767-68[31], Haddarps Västergård 1768-86 och 1791-98[32].
Gift 24 maj 1767 med Catharina Danielsdotter, född 5 november 1750, från Haddarps soldattorp[33]. Jonas avlider i Haddarps Västergård 15 mars 1800 av bröstfeber[34].

Barn:

Johannes Jonasson, född 8 okt 1771[35].
Avlider 15 januari 1772 ”Förkvävd av modern”[36].

Lisa Jonasdotter, född 9 februari 1775[37]

Stina Jonasdotter, född 18 september 1780[38]

 Tab 3c

Catharina Nilsdotter, född 10 mars 1729 i Skurebo Nye socken. Bor i Näshults Lillegård 1736-65[39], därefter okänt.

Tab 3d

Annica Nilsdotter, född 3 februari 1731 i Skurebo, Nye socken. Bor i Näshults Lillegård 1736-52[40]. Gift 2 mars 1755 med drängen Petter Olofsson från Gölberga i Skirö socken[41]. Hon avlider i torpet Pettersborg i Stenberga 18 oktober 1808[42].

Tab 4

Petter Bystadius, född ca 1687. Känd i Alseda Bengtsgård 1725[43]. Är känd i Målilla socken på Hagelsrum säteri 1727 -1730[44] och är där ”Munst. dräng”. Vigd i Eksjö stadsförsamling 16 september 1739[45] med hushållerskan hustru Maria Helena Lindgren. Trumpetare vid Smålands kavalleriregemente:

  • Östra härads kompani där han blev antagen 1 augusti 1711 och varifrån han erhöll avsked 24 jan 1722[46]. Han efterträddes av sin svåger Anders Lindvall.
  • Jönköpings kompani där han antogs 1737 och varifrån han erhöll avsked 1746[47]

Är 1740-45[48] bosatt på Holma boställe i Malmbäcks socken. År 1746[49] bor här trumpetaren Österberg med hustru. Avlider på Holma 11 januari 1750[50] av bröstsjuka.

Barn, oäkta med Sara Bengtsdotter:

Johan, se tab 4a

Barn i äktenskapet med Maria Lindgren:

Johan Eric, se tab 4b

Johan Eric, se tab 4c

Tab 4a

Johan Pettersson, Bystadius, född 3 maj 1731[51] i Faggemåla, Lönneberga socken, Jönköpings län.

Tab 4b

Johan Eric Pettersson, Bystadius född 6 oktober 1740[52] i Holma, Malmbäcks socken, Jönköpings län. Död endast 6 veckor gammal 19 november 1740[53].

Tab 4c

Johan Eric Pettersson, Bystadius, född 3 april 1742[54] i Holma, Malmbäcks socken, Jönköpings län. Han kallas allmänt Johan Fredric i husförhörslängderna men första gången han dyker upp i Skabersjö heter han Johan Eric. Klockare i Skabersjö socken[55]. Gift 27 december 1770 i Hököpinge med Catharina Giertz[56]. Avlider i Skabersjö 3 december 1770, 29 år gammal[57]. Klockaränkan Bystadia och sonen bor kvar i Skabersjö ännu 1771[58].

Barn:

Johan Petter född 25 mars 1770[59].

Tab 5

Maria Johansdotter Bystadia, född ca 1691. Är känd i Östra Ramnås i Nye Socken, Jönköpings län från 1719.[60] Hon är redan då gift med Jon Persson och har två döttrar. Jon avlider 29 maj 1732[61] i Ramnås. Maria gifter om sig 9 april 1735[62] med drängen Lars Eriksson från Eksebo i Virserums socken, Kalmar län. Hon avlider i Nye socken av missfall 28 april 1751.[63] Hon uppges då vara 60 år gammal! Troligen inga överlevande barn i 2a äktenskapet.

Barn i äktenskapet med Jon Persson:

Annika Jonsdotter, se tab 5a

Elisabeth Jonsdotter, se tab 5b

Tab 5a

Annika Jonsdotter, född 11 mars 1720,[64] i Ramnås, Nye socken, Jönköpings län. Gift 1a gången 4 november 1744 med Jonas Börjesson från Idanäs i Näshults socken[65]. Jonas avlider endast 38 år gammal av tvinnsot 17 december 1751[66]. Gift 2a gången 10 november 1754 med drängen Sven Svensson från Stödsboda i Åseda socken[67]. Annika bor i Idanäs Södergård från sitt 1:a giftemål 1744 och till sin död 2 december 1766[68].

Barn:

1. Börje Jonasson, född 27 januari 1746[69]

1. Catharina Börjesdotter, född 24 juni 1748[70]. Hon gifter sig 11 maj 1766 med drängen Petter Svensson från Ramnås i Nye socken[71].

1. Per Börjesson, född 7 mars 1751[72]

2. Maria Svensdotter, född 26 november 1758[73]

Tab 5b

Elisabeth Jonsdotter, född 27 juni 1722[74] i Ramnås, Nye socken, Jönköpings län. Hennes vidare öden är okända.

 

Utan känt samband

Annika Bystadia gift med mönsterskrivaren Carl Sartling. Begär avsked från regementet pga. ålder 1743[75]. Han dog i Äsphults socken 1743. Bouppteckning efter honom hölls 27 januari 1744[76]. Bor 1742-1743[77] i ?Rickerum, Äsphults socken.

Johan Fredrik Bystadius född 4 juni 1774 i Skagersjö[78] socken, Skåne. Gift 17 april 1797[79] i Kolbäck socken, Västmanland), med Beata Ulrica Hellberg född 1769 i Vagnhärad. Johan Fredrik är Klensmed och han flyttar till Kolbäck från Solna 1796[80], dit han hade kommit till Haga 1794[81]. Beata Ulrica är dotter till trädgårdsdrängen Johan Hellberg och hans hustru Stina Grönholm.[82] Johan Fredrik med familj bor kvar i Strömsholm ännu 1819[83] men han avlider här 16 december 1819[84]. Hustrun och dottern bor ännu kvar 1823[85].

Barn:

Johan Fredric. Född i Strömsholm, Kolbäck 9 juli 1797[86]. Död där 27 november 1798[87].

Fredrica Charlotta. Född i Strömsholm, Kolbäck 1 januari 1800[88]. Gifter sig 26 december 1820[89] med slottssmeden Eric Åsander. Dom får två söner Gustaf Eric född 3 mars 1824 samt Carl Johan född 26 september 1826 och död 31 december samma år. Fredrica Charlotta avlider i Strömsholm 24 oktober 1826[90].

Elisabet Catarina Bystadia i Södra Sandby. Hon är möjligen identisk med Johan Eric Pettersson Bystadius änka, Catharina Giertz, se tab 4c.

 


[1]SE/KrA/0025/0/1 (1653-1657) bild 629 i Svar

[2]Alseda, C:2, sid 136. Uppträder som dopvittne 5 feb 1738

[3] Alseda, C:1, sid 17

[4] Alseda, C:2, sid 152. 29 aug 1739. Nämnd som dopvittne

[5] Alseda, C:2, sid 80

[6]Alseda, Mtl 1739. Svar bild 308, Mtl 1742 sid 1388, Svar bild 87; Mtl 1743, sid 497 då hustrun anges vara sjuklig och mannen kommenderad, Svar bild 54; Mtl 1744 sid 408, Svar bild 104.

[7] Jönköpings län, Alseda socken, Mtl 1744, sid 408, svar bild 104. Här anges om maken ”Änkl” varför hon torde avlida 1743 alt 1744.

[8] Alseda, C:2, sid 147

[9] Alseda C:2, sid 7. Bland faddrarna finns ”Bystadius” som troligen syftar på Petter Bystadius. Här finns också ”Maria i Ramnåsa” som troligen är identisk med Annikas syster Maria Johansdotter Bystadius.

[10] Alseda, C:2, sid 21. Bland faddrarna finns ”Trumpetare Bystadius” som lär syfta på trumpetaren Petter Bystadius.

[11] Alseda C:2, sid 30

[12] Alseda, C:2, sid 42

[13] Alseda, C:2, sid 54

[14] Alseda, C:2, sid 67

[15] Alseda, C:2, sid 94

[16] Alseda, C:2, sid 121

[17] Nye, AI:1, sid 130, sid 188

[18]Nye C:1 sid 9

[19] Näshult, AI:3, sid 109 och sid 187. AI:4, sid 104, sid 288

[20] Näshult AI:4 sid 444

[21] Näshult, C:4, sid 267

[22]Nye C:1 sid 98

[23]Nye C:1 sid 98

[24]Nye C:1 sid 104

[25]Näshult AI:3 sid 109, sid 187; AI:4, sid 104, sid 288.

[26]Näshult AI:4 sid 444; AI:5 sid 72, sid 368, sid 606; AI:6a sid 172

[27]Åseda AI:10 sid 204

[28] Näshult C:3 sid 34

[29] Åseda EI:1 sid 38

[30] Näshult AI:3 sid 187; AI:4, sid 104, sid 288

[31]Näshult, AI:4, sid 456.

[32]Näshult, AI:4, sid 460; AI:5 sid 104, sid 446, sid 616; AI:6a sid 196.

[33]Näshult C:3 sid 34. Hon är dotter till korpralen Daniel Spetsberg och hans hustru Maja Håkansdotter

[34] Näshult C:4 sid 332

[35] Näshult C:4 sid 5

[36]Näshult C:4 sid 267

[37]Näshult C:4 sid 20

[38]Näshult C:4 sid 55

[39]Näshult AI:3 sid 109, sid 187; AI:4, sid 104, sid 288.

[40]Näshult AI:3 sid 109, sid 187;

[41]Näshult C:3 sid 24

[42]Stenberga C:3 sid 184

[43] Mtl. Alseda 1725, sid 1009.

[44] Mtl. Målilla 1727 sid 472; 1728 sid 349; 1729, sid 1266; 1730, sid 556

[45] Eksjö stadsförsamling, CI:3, sid 51.

[46] GMR. 1712, Svar bild 263; 1714, Svar bild 254; 1724, Svar bild 165

[47] GMR, 1740, Svar bild 216; 1741, sid 628; mönstringen 7-8 mars 1743, sid 888; 1744, svar bild 193; 1753, Svar bild 308.

[48] Mtl, Malmbäck 1740, sid 1537; 1742, sid 1481; 1743, sid 594; 1744, sid 523; 145, sid 712;

[49] Mtl, Malmbäck 1746, sid 840.

[50] Malmbäck, BI:3, sid 384

[51]Lönneberga, CI:2, sid 15

[52] Malmbäck, BI:3, sid 52

[53] Malmbäck, BI:3 sid 363.

[54] Malmbäck, BI:3, sid 64

[55] Skabersjö, AI:1, AD online bild 3 (1767) här kallas han för “Johan Eric” och uppges vara ”Legvejen”? (ska det möjligen tolkas som ”Långväga”), samt bild 17. 27 år 1768 alltså född ca 1741.

[56] Skabersjö AI:1. Bild 38 i Arkiv digital. Hököpinge CI:1 sid 92.

[57] Skabersjö CI:1 sid 199. Bouppteckning efter honom hölls 23 januari 1771, Bara Häradsrätt FIIa:19 sid 34.

[58]Skabersjö AI:1. Bild 49 i Arkiv digital.

[59]Skabersjö C:1 sid 198

[60] Nye, AI:1, sid 188.

[61] Nye, C:1, sid 294.

[62] Nye, C:1, sid 253

[63] Nye, C:1, sid 307. Då hon här, 1751, uppges vara 60 år gammal bör hon vara född ca 1691. Här kallas hon också för Maria Johansdotter Bystadia.

[64] Nye, C:1, sid 68

[65] Nye C:1 sid 257.

[66]Näshult C:3 sid 70.

[67]Näshult C:3 sid 23

[68]Näshult AI:3 sid 203; AI:4 sid 124, sid 314; C:3 sid 115

[69]Näshult C:3 sid 208

[70]Näshult C:3 sid 221

[71]Näshult C:3 sid 33

[72]Näshult C:3 sid 235

[73]Näshult C:3 sid 308

[74] Nye, C:1, sid 75. Här finns också en anteckning ”Död 19 Janu 1751”.

[75] GMR, Svenska Adelsfanan, Skånska och Halländska kompaniet oktober 1743, sid 3.

[76] BoU, Gärds häradsrätt, FIIa:4, sid 62

[77] Mtl, Äsphult socken 1742, sid 180; 1743, sid 1466;

[78]Är förmodligen en felskrivning för Skabersjö. Men jag hittar honom inte i Skabersjös kyrkböcker.

[79]Kolbäck EI:1. Bild 38 i Arkiv digital

[80]Kolbäck AI:7, sid 191. Kolbäck B:1 sid 197

[81]Solna AIa:5b, sid 7.

[82]Kolbäck AI:6 sid 206, AI:7 sid 199, AI:7 sid 191.

[83] Kolbäck AI:8 sid 288, AI:9 sid 292, AI:10 sid 204.

[84]Kolbäck F:3. Bild 199 i Arkiv digital. Här anges att han var från Skagersta i Skåne och faderns anges vara ”Hästläkare”?

[85] Kolbäck AI:10 sid 204.

[86]Kolbäck C:3. Bild 49 i Arkiv digital.

[87]Kolbäck F:3. Bild 17 i Arkiv digital.

[88]Kolbäck C:3. Bild 69 i Arkiv digital.

[89] Kolbäck EI:1. Bild 88 i Arkiv digital.

[90] Kolbäck AI:11 sid 266