Familjer i Götestorp under 150 år

 

Denna översikt över familjer bosatta i Götestorp under ca 150 år, ca 1660-1810, är en sammanställning av de uppgifter jag i dagsläget har registrerat. Några utblickar i perioden före 1660 görs här i inledningen medan några personer har följts till 1820-talet i familjetabellerna. Att följa dessa familjers vidare öden 1810 och framåt görs enkelt via kyrkböckerna.

Uppgifterna som ligger till grund för denna skrift är hämtade ur Husförhörs-, Födelse-, Vigsel- och Dödslängder från Näshults socken. Uppgifter före 1700 har i huvudsak hämtats från mantalslängder och uppgifter ur Östra Härrads domböcker men också från Ortnamnarkivet i Uppsala och svenskt Diplomatarium.

År 1595 bodde i Götestorp en Hemming som då var satt att övervaka syn mellan Rösjönäs, Emmetorp och Näshult. Tio år senare känner vi en Jöns vars hustru är ställd inför tinget. Carl Persson bor i Götestorp 1662 enligt domboken. År 1695 har vi åter en Hemming i Götestorp som nämns i domboken.

//Örne Kjellström

 


 

Familj 1.

Ingel? bor som änka i Götestorp 1659. Vem maken/makan var är inte känt av mig i dagsläget.

Barn:

Inga kända

Familj 2.

Hans Gisesson bor med sin familj i Götestorp redan 1642. År 1656 köper han arvejord av sina syskon, och han bor kvar där ännu 1696 då han födes av sina barn. Hans är född ca 1615 då han 1695 uppges vara över 80 år gammal. Han är ryttare 1657 då han som sådan är på tåg i Polen. I östra härads dombok 7 oktober 1797 uppger kyrkoherden att Hans är 100 år gammal vilket är en stark överdrift.

Gift 1 redan 1656 med:

Elsa Jönsdotter . Avlider i Götestorp 7 januari 1692.

Gift 2 med:

Kerstin Jönsdotter .

Kända barn:

?Anna Hansdotter , möjligen en dotter till Hans Gisesson som bor i Götestorp 1691 och då uppges vara änka.

?Kerstin Hansdotter , född ca 1633. Gift med Zachris Karlsson i Klemetskögle där familjen är bosatt.

Margareta Hansdotter , se Familj 3.

Ingeborg Hansdotter , uppges 20 oktober 1673 vara död då hennes barns arv är föremål för tingssak. Gift med Käbbe Persson och bosatt i Nye socken.

Familj 3.

Sven Jonsson , känd i Götestorp från 1682. Är ryttare och kyrkans sexman. Redan i februari 1697 är nämndeman. Han avlider i Götestorp 10 maj 1730. Gift med:

Margareta Hansdotter , se familj 2, nämnd i Götestorp 1682 – 1706. Avlider före 1710.

Kända barn:

Maria Svensdotter se familj 4.

 Familj 4.

Per Jonsson , född ca 1680. Nämndeman. Son till Jon Germundsson i Ödmundetorp. Bor säkert 1705 –1710 i Götestorp men har 1712 flyttat till Ödmundetorp. Gift 2 gånger, andra gången 19 april 1730 med Britta från Ödmundetorp. Avlider i Ödmundetorp 14 oktober 1733. Gift 1a gången senast 1705 med:

Maria Svensdotter , född ca 1683 i Götestorp, se familj 3. Bor i Götestorp ännu 1710 men har flyttat till Ödmundetorp 1712. Avlider i Ödmundetorp och begravs 5 juni 1725.

Per Jonssons barn tillsammans med Maria Svensdotter:

Jon Persson , född 17 april 1710. Gift med Maja Stensdotter. Flyttar som barn till Ödmundetorp. Se Familjer i Ödmundetorp.

Germund Persson , född 3 juli 1712. Gift 2 gånger: 1 med Maja Danielsdotter (Dotter till Daniel Börjesson och Karin Jonsdotter i Fly), 2 med Annika Danielsdotter. Bor hela livet i Ödmundetorp.

Abraham Persson , född 1716. Se Familj 5.

Elin Persdotter , född 1718. Se Familj 7.

Elisabeth Persdotter , född ca 1723. Se Familj 12.

Familj 5.

Abraham Persson , döpt 18 februari 1716 i Ödmundetorp. Se Familj 4. Känd i Ödmundetorp ännu 1729 men är dräng i Götestorp 1733. Bor i Götestorp till sin död 11 december 1793. Gift 11 maj 1740 med:

Maria Ingesdotter , född 22 december 1724. Dotter till Inge Persson och Britta Jonsdotter i Smedstorp. Flyttar till Götestorp i samband med giftemålet och flyttar till Smedstorp 1799, (troligen till dottern Kerstin som blev änka i Smedstorp ca 1797), där hon avlider 2 juli samma år.

Barn:

Per Abrahamsson , född 18 oktober 1742 i Götestorp där han bor kvar till 22 oktober 1775 då han gifter sig med änkan Maria Nilsdotter från Fly. Hon var i sitt 1a äktenskap gift med Carl Jonsson i Fly.

Maja Abrahamsdotter , född 21 november 1745. Bor kvar i Götestorp till 25 maj 1768 då hon gifter sig med Sven Carlsson från Björkemossa.

Christin (Kerstin) Abrahamsdotter , född 12 juni 1749 i Götestorp. Flyttar till Smedstorp 24 maj 1778 då hon gifter sig med Jonas Carlsson från Boatorp i Lemnhults socken.

Sven Abrahamsson , född 23 juni1753 i Götestorp. Flyttar till Stora Hillhult i samband med sitt giftemål med Christina Andersdotter 16 november 1788. Sven förolyckas vid skogsarbete i Ödmundetorps skog 28 januari 1806. Hustrun Christina född 30 april 1773 är dotter till Anders Nilsson och Elisabet Nilsdotter i Hulu.

Henric Abrahamsson , född 18 maj1757 i Götestorp. Flyttar till Haddarps Östragård i samband med sitt giftemål 1 juni 1783. Gift med änkan Kerstin Nilsdotter från Haddarps Östragård.

Jonas Abrahamsson , född 11 september 1760 i Götestorp där han bor kvar till ca. 1785. Tjänar dräng hos brodern Sven i Stora Hillhult 1786 till 1793.

Lisa Abrahamsdotter , född 1763. Se Familj 6.

Inge Abrahamsson , född 1767. Se Familj 7.

Familj 6.

Sven Persson Fagerström , född 1 juni 1762 i Stora Hillhult. Son till Per Månsson och Greta Svensdotter . Han är häradsmurmästare och flyttar från Stora Hillhult till Götestorp i samband med sitt giftemål 26 augusti 1786. Flyttar tillsammans med övriga familjen från Götestorp till Solberga år 1802.Gift med:

Lisa Abrahamsdotter , född 16 december 1763. (Se Familj 5)

Barn:

Britta Stina Svensdotter , född 13 november 1787 i Götestorp. Död endast 1 år och 2 veckor gammal i november 1788.

Britta Stina Svensdotter , född 3 mars 1790 i Götestorp.

Maria Svensdotter , född 31 maj 1793 i Götestorp.

Anna Lisa Svensdotter , född 16 juni 1796 i Götestorp

Peter Svensson , född 10 juli 1799 i Götestorp.

Familj 7.

Inge Abrahamsson , född 30 juli 1763 i Götestorp, (se Familj 5). Bor kvar i Götestorpmed familjen ännu 1800. Gift 1793 med:

Catharina Jonsdotter , född ca 1774. Vid tiden för giftemålet bor hon i Lilla Överåkra. Hon är dotter till Johan Månsson född ca 1732 och Annika född ca 1740.

Barn:

Abraham Ingesson , född 23 september 1798 i Götestorp.

Familj 8.

Christer Gustavsson , född 21 november 1709, var är inte känt för mig. Flyttar till Götestorp troligen i samband med sitt giftemål 19 maj 1734. Han bor kvar här tills han avlider i den stora magsjuke­epedimi som drabbade socknen 1773 och då 44 personer fick sätta livet till under enbart augusti månad. Christer avlider i Götestorp 15 september 1773 och begravs den 19e i samma månad. Gift 19 maj 1734 med:

Elin Persdotter , född i Ödmundetorp 21 september 1718, (se Familj 4). Flyttar till Götestorp ca 1734, möjligen i samband med giftemålet. Elin bor kvar i Götestorp tills hon avlider av ålderdomsbräcklinghet den 3e maj 1804.

Barn:

Maja Christersdotter , född 10 februari 1737 i Götestorp där hon bor kvar till sitt gftemål. Gift med drängen Samuel Larsson från Gräntö i Virserums socken den 10 november 1765.

Annica Christersdotter , född 4 november1739 i Götestorp där hon bor kvar till 1764 då hon får attest till Lemnhult. Hon är tillbaka i Götestorp 1767. År 1770 den 4 juni vigs hon med drängen Jonas Johansson från Gölgeryd? Samma år får hon attest till Stockholm.

Peter Christersson , född 14 oktober 1742 i Götestorp där han bor kvar till 1759.

Lena Christersdotter , född 30 januari 1746 i Götestorp. Dör i kopporna 19 december 1752.

Jonas Christersson , född 12 mars 1749 i Götestorp. Får 1778 den 29e september attest till Virserum. Är tillbaka i Götestorp 1784 då en anteckning, ”Carlscrona” finns vid hans namn.

Abraham Christersson , född 28 mars 1752 i Götestorp. Dör i kopporna 1 januari 1753.

Lena Christersdotter , född 1753. Se Familj 9.

Elisabeth Christersdotter , född 1756. Se Familj 10.

Elsa Caisa Christersdotter , född 26 augusti 1759 i Götestorp där hon bor ännu 1785.

Familj 9.

Per Danielsson , född 1751. Kommer från Lillarp i Skirö sockentill Götestorp i samband med sitt giftemål 2 november 1776. Bor i Götestorp till 1781 då familjen flyttar till Lillarp. Gift med:

Lena Christersdotter , född 8 december 1753 i Götestorp, (se Familj 8).

Barn:

Sara Stina Persdotter , född i Götestorp 30 september 1779.

Familj 10.

Sven Persson , född i juli 1753 i Åseda socken. Flyttar till Götestorp troligen i samband med sitt giftemål ca 1785. Avlider av Vattusot i Götestorp 19 augusti 1808. Gift med:

Elisabeth Christersdotter , född 18 september 1756 i Götestorp, (se Familj 8). Bor kvar i Götestorp ännu 1821.

Barn:

Petter Svensson , född 2 oktober 1787 i Götestorp. Flyttar till Nottebäck 1811.

Catharina Svensdotter , född 30 maj 1792 i Götestorp. Flyttar till Stenberga 1812, är tillbaka i Götestorp före 1820 då hon flyttar till Öland. Kommer åter till Götestorp från Dörby 1823. Flyttar som piga till Svartorp 1824.

Christoffer Svensson född i Götestorp 15 mars 1796. Flyttar till Långhult 1811 och till Nottebäck 1812. Återkommer till Götestorp från löminge 1826.

Familj 11.

Jon Hemmingsson , känd i Götestorp tillsammans med hustrun 1695. Flyttar till Lilla Serarp 1703. Gift med:

Margareta Zachrisdotter . Hon är troligen dotter till Zachris Karlsson och hans hustru Kerstin Hansdotter i Klemetskögle. Därmed är det också troligt att Hans Gisesson, (se Familj 2), är hennes morfar.

 Barn:

Johan Jonsson , född 27 februari 1698 i Götestorp.

Jöns Jonsson , född 23 april 1699 i Götestorp

Carl Jonsson , födelsetidpunkt och plats ej kända. Men ska enl hfl 1710 vara 11 år och alltså född ca 1699!

Familj 12.

Johan Svensson , född 21 december 1710. Flyttar troligen till Götestorp i samband med sitt första giftemål 1744. Flyttar med familjen från Götestorp till Hästhaga i Åseda socken någon gång mellan 1752 – 54. Har flyttat tillbaka till Götestorp senast 1768. Avlider i Götestorp 27 oktober 1783. Gift 1 år 1744 med:

Elisabet Persdotter , född omkring september 1723 troligen i Ödmundetorp. Trolig dotter till nämndemannen Per Jonsson och hans hustru Maria Svensdotter, (se Familj 4.). Är piga i Götestorp redan i juni 1742. Elisabet avlider i Götestorp 5 maj 1749.

Gift 2 år 1750 med:

Annica Eriksdotter , född 25 september 1732 i Hästhaga i Åseda socken. Dotter till Erik Stensson och Sara Larsdotter. Flyttar till Götestorp i samband med giftemålet. Avlider i Götestorp 22 november 1804.

Barn med Elisabeth Persdotter:

Sven Johansson , född 9 april 1745 i Götestorp. Känd i Hästhaga i Åseda socken 1762.

Maja Johansdotter , född 17 oktober 1748 i Götestorp. Avlider 5 april 1749.

Barn med Annica Eriksdotter:

Petter Johansson , född 4 september 1753 i Götestorp. Kvävdes av modern under natten 19 oktober 1753.

Petter Johansson , född 22 oktober 1755 i Hästhaga. Känd i Hästhaga 1762.

Elisabeth Johansdotter , född 1757. Se Familj 13.

Erik Johansson , född 24 eller 25 december 1757 i Hästhaga. Ej känd efter detta.

Johannes Johansson

Jonas Johansson

Ingrid Johansdotter

Sara Johansdotter

Familj 13.

Eric Nilsson Björkelund , född 7 december 1753 i Rösjöholms Skattegård. Nämndeman senast 1794 och ännu 1798. Son till Nils Eriksson och Annika Bengtsdotter. Han kommer tillsammans med familjen från Hällaverket till Götestorp i perioden 1787/89 och bor kvar där ännu 1821. Är vid tiden för giftemålet smedgesäll.Gift 27 juni 1784 med:

Elisabet Johansdotter , född född 24 eller 25 december 1757 i Hästhaga i Åseda socken. Dotter till Johan Svensson och Annika Eriksdotter, (se Familj 12). Hon bor kvar i Götestorp ännu 1821.

Barn:

Johannes Eriksson Sir , född 7 juni1785 i Hällaverket. Flyttar från Götestorp till Rösjöholms Västergård i samband med sitt giftermål 6 december 1710 med Catharina Wallentinsdotter. Dotter till Vallentin Håkansson och Elisabet Johansdotter.

Fredric Eriksson , född 21 juni 1789 i Hällaverket. Dör i Götestorp i Kopporna år 1790.

Sara Eriksdotter , född 1791. Se Familj 14.

Sven Gustaf Eriksson , född 15 juli 1794 i Götestorp. Dör i Kopporna 11 augusti 1797.

Nils Anders Eriksson , född 7 januari 1797 i Götestorp. Dör i Kopporna 1a september samma år.

Anna Stina Eriksdotter , född 1798. Se Familj 15.

Familj 14.

Sara Eriksdotter , född 29 oktober 1791 i Götestorp. Dotter till Erik Nilsson och Elisabeth Johansdotter, se Familj 13. Hon bor kvar i Götestorp ännu 1821.

Gift 1 den 24 november 1812 med:

Peter Svensson Fly , född 1 november 1786 i Mellby. Son till Sven Jonsson och Annika Persdotter, se Familj 32. Flyttar från Alseda till Götestorp i samband med giftemålet. Dragon och hemmansbrukare i Götestorp. Avlider i Götestorp omkring 1817.

Gift 2 omkr. 1820 med:

Johannes Svensson , född 12 april1797 i Vetlanda. Bor kvar i Götestorp ännu 1821.

Barn i äktenskapet med Peter Svensson Fly:

Gustaf Petersson , född 26 november 1814 i Götestorp där han bor ännu 1821.

Barn i äktenskapet med Johannes Svensson:

Sven Johan Johannesson , född 6 maj 1822 i Götestorp.

Anna Lisa Johannesdotter , född 9 september 1824.

Familj 15.

Carl Eriksson , född 24 juni i Fröderyds socken. Kommer troligen till Götestorp i samband med giftemålet. Bor kvar i Götestorp ännu 1821. Gift före 1817 med:

Anna Stina Eriksdotter , född 25 oktober 1798 i Götestorp. Dotter till Erik Nilsson och Elisabeth Johansdotter, se Familj 13. Hon avlider i Götestorp 1827.

Barn:

Johan Peter Carlsson , född 26 februari 1817 i Götestorp.

Anna Lisa Carlsdotter , född 9 januari 1819 i Götestorp.

Greta Lisa Carlsdotter , född 14 februari 1821 i Götestorp.

Eva Christina Carlsdotter , född 17 oktober 1822 i Götestorp.

Eva Stina Carlsdotter , född 10 februari 1825 i Götestorp.

Familj 16.

Carl Persson med hustru Ingrid är kända i Götestorp 1662. Han uppges vara utgammal och bo inhyses med hustrun i Götestorp 1669.

Familj 17.

Nils med hustru är kända i Götestorp från 1669 till 1676.

Familj 18.

Johan med hustru är kända i Götestorp perioden 1681-1683.

Familj 19.

Johan bor i Götestorp med hustrun Marta 1712-13

Familj 20.

Måns (Göransson) Fogel , född ca 1685.Soldat som bor med sin hustru Margareta Persdotter, född ca 1668, i Götestorp 1713. Denna familj är 1716 bosatta i Penningetorp.

Familj 21.

Sven Persson , född ca 1673. Är känd i Götestorp perioden 1714-29. År 1733 återfinns han i Rösjönäs Östragård tillsammans med övriga familjen. Gift med:

Ingrid Johansdotter , född ca 1674.

Kända barn:

Per Svensson , född 6 april 1708.

Joen Svensson , född ca. 1713.

Kerstin Svensdotter , född 29 mars 1713.

Samuel Svensson , född ca. 1716.

Sara Svensdotter , född 28 januari 1723.

Familj 22.

Lars Hansson, född ca 1652. Är mjölnare i Höghult 1710 och ännu 1716. Finns med familj i Götestorp 1727. Avlider i Götestorp 1727 och begravs 20 augusti samma år. Gift med:

Ingeborg , född ca 1651. Avlider i Götestorp 7 november 1731.

Barn:

Lisken Larsdotter , född ca 1704, (tvilling). Gift omkring1729 med Måns Börjesson.

Annika Larsdotter , född ca 1704, (tvilling).

Carin Larsdotter , född ca 1708. Flyttar, möjligen efter moderns död, till Höghult. Är dumb, enl notering

I familjen bor också 1727 enkan hustru Elsa

Familj 23.

Elias Fransson , kommer från Beskvarn tidigast 1736 och har flyttat därifrån 1749. Han är son till Frans Hammar. Gift med:

Karin Svensdotter .

Familj 24.

Zachris Bergström , född 14 juni 1722. Kommer med sin familj till Götestorp 1756. Har flyttat därifrån ca 1759/60. Gift med:

Helena Carlsdotter , född 14 december 1726.

Barn:

Catharina Zachrisdotter , född 29 november 1746.

Jonas Zachrisson , född 14 oktober 1750.

Stina Zachrisdotter , född 15 augusti 1753.

Greta Zachrisdotter , född 9 oktober 1759 i Götestorp.

Familj 25.

Per Larsson , född 1 maj 1734 (troligen i Algutsboda). Flyttar med familjen från Svenstorpet till Götestorp 1762 varifrån de flyttar till Hagenäs 1765. Gift 10 februari 1760 med:

Catharina Persdotter , född 19 maj 1732 i Hälgakulla i Åseda socken.

Barn:

Eva Persdotter , född 9 november 1760 i Svenstorpet.

Lars Persson , född 6 september 1763 i Götestorp.

Familj 26.

Carl Jonsson , född 24 augusti 1713. Bor på 1750-talet med familjen i Hasslås säteri i Stenberga socken. Flyttar 1766 från Hällaverket till Götestorp varifrån familjen får attest till Lemnhults socken den6 mars 1768. Gift med:

Maria Josefsdotter , född 25 mars 1711.

Barn:

Christin Carlsdotter , tjänar piga på Holma 1767.

Per Carlsson , född 2 februari 1739.

Josef Carlsson , född 11 oktober 1550 i Hasslås säteri i Stenberga socken.

Lena Carlsdotter , född 20 november 1753 i Hasslås säteri i Stenberga socken.

Familj 27.

Anders Sellegren , född ca 1723. Är känd tillsammans med hustrun i Götestorp Backstuga från 1775. Soldat. Han bor kvar här till 2 januari 1802 då han avlider av Bröstsjuka. Gift med:

Kerstin Persdotter, född ca. 1733. Avlider i Götestorp Backstuga 30 april 1794.

Familj 28.

Johan Isaksson , född 13 mars 1730 i Prästorps Torp i Stenberga socken. Flyttar troligen till Götestorp Backstuga (kallad Kattkullen), från Åseda socken 1786 tillsammans med familjen. Bor kvar i Kattkullen till sin död 20 april 1812. Begravs 26 april. Gift 11 april 1757 med:

Stina Carlsdotter , född 15 december 1735 i Haddarp. Dotter till Carl Persson och Elsa Håkansdotter. Bor troligen kvar i Kattkullen ännu 1821.

Barn:

Catharina Johansdotter , född 3 februari 1758 i Fåglakulla.

Annika Johansdotter , född 12 december 1759 i Fåglakulla.

Sara Johansdotter , född 23 april 1762 i Fåglakulla. Bor kvar i Kattkullen ännu 1821.

Anders Johansson , född 12 mars 1765 i Fåglakulla.

Magnus Johansson , född 14 november 1767 i Näshults Lillegård. Förkvävd av sin moder 5 januari 1768.

Johannes Johansson , född 11 december 1768 i Näshults Lillegård. Dör i Kopporna 19 juli 1770.

Annika Johansdotter , född 16 maj 1771 i Näshults Lillegård.

Johannes Johansson , född 19 september 1774 i Näshults Lillegård.

Maja Lisa Johansdotter , född 6 januari 1777 i Näshults Lillegård.

Carl Johansson , född 28 januari 1779 i Näshults Lillegård.

Familj 29.

Daniel Johansson , född 3 mars 1778 i Ekholm i Stenberga socken. Son till Johan Danielsson och hans hustru Märta Persdotter. Tjänar dräng i Kejsarekulla Mellangård och bor troligen inte i Götestorp med hustrun och sonen. Gift 25 januari 1807 med:

Maja Lisa Johansdotter , född 6 januari 1777 i Näshults Lillegård. Dotter till Johan Isaksson och Stina Carlsdotter, se familj 28. Hon bor tillsammans med sonen hos föräldrarna i Kattkullen 1807 – 1808.

Barn:

Jonas Peter Danielsson , född i juli 1807 i Kejsarekulla Mellangård.

Familj 30.

Peter Persson , född 11 juni 1767 kommer, med familj, från Skirö till Götestorp 1802. Familjen flyttar till Kråkshult 1807. Gift med:

Stina Andersdotter , född 15 februari 1775.

Barn:

Peter Anders Petersson , född 23 april 1797.

Jonas Petersson , född 16 april 1800.

Lars Petersson , född 8 augusti 1804 i Götestorp.

Familj 31.

Nils Andersson , född 1765 i Lemnhult. Kommer med familjen från Sandsjö till Götestorp 1807. Flyttar vidare till Alseda 1813. Gift med:

Rebecca Danielsdotter , född 1771 i Nävelsjö.

Barn:

Andreas Nilsson , född 15 september 1795 i Sandsjö.

Familj 32.

Sven Jonsson , född i Lemnhult eller Ökna 20 mars 1751. Kom med familjen till Götestorp från Höreda 1802. Avlider i Götestorp 8 september 1818. Gift med:

Annica Persdotter , född 26 februari 1756 i Mellby. Flyttar till Ökna 1825.

Barn:

Peter Svensson Fly , född 1786 i Mellby. Flyttar till Skirö 1805. Se Familj 14.

Jonas Svensson , född 31 juli 1789 i Mellby.

Magnus Svensson , född 26 oktober 1792 i Mellby.

Maria Svensdotter , född 1796. Se Familj 33.

Familj 33.

Jonas Carlsson Kask , född i januari 1789 i Skirö socken. Avskedad Dragon. Kom till Götestorp från Skirö 1818. Bor kvar i Götestorp ännu 1821. Gift med:

Maria Svensdotter , född 12 december 1796 i Mellby. Dotter till Sven Jonsson och Annica Persdotter, se Familj 31.

Barn:

Anna Stina Jonasdotter , född 11 oktober 1819 i Götestorp.

Familj 34.

Anders Johansson Sellman , född 12 december 1772 i Nye socken. Familjen bosätter sig i Näsgärde efter giftemålet men flyttar därifrån till Götestorp i mars 1813. Bor kvar i Götestorp 1821. Gift 10 november 1806 med:

Stina Eriksdotter , född 20 februari 1785 i Haddarps Västergård. Dotter till Erik Jonsson och hans hustru Eva Jonsdotter. Hon bor kvar i Götestorp ännu 1821.

Barn:

Peter Andersson , född 1 februari 1808 i Näsgärde. Död 1809.

Anders Peter Andersson , född 18 maj 1809 i Näsgärde och död samma år.

Anders Johan Andersson , född 3 juli 1810 i Näsgärde.

Eva Stina Andersdotter , född 3 juni 1813 i Götestorp.

Peter Andersson , född 30 januari 1816 i Götestorp.

Daniel Andersson , född 6 maj 1822 i Götestorp.

Familj 35.

Johannes Carlsson , född i Lemnhults socken 1769. Kommer med hustru och dotter till Götestorp Backstuga ca. 1810 där han bor kvar ännu 1821. Gift med:

Maria Persdotter , född 13 juli 1755 i Sandsjöryd i Åseda socken. Dotter till Per Bengtsson och Helena Sunesdotter. Hennes farfar är Bengt Möller som är känd i Beskvarn på 1720/30 –talet. Hon avlider i Götestorp Backstuga 1824.

Barn:

Christina Johannesdotter , född 21 september 1795 i Smedstorp.

Familj 36.

Daniel Germundsson , född 7 maj 1766 i Nye socken. Flyttar med hustru från Osatorp under Kullebo till torpet Selleberg under Götestorp 1813. Bor kvar här ännu 1821. Gift med:

Catharina Svensdotter , född 1753 i Stenberga socken. Avlider i Selleberg 1824.