Familjer i Ödmundetorp under 150 år

sammanställt av Örne Kjellström

Denna översikt över familjer bosatta i Ödmundetorp under ca 150 år, ca 1660-1810, är en sammanställning av de uppgifter jag i dagsläget har registrerat. Några utblickar i perioden före 1660 görs här i inledningen medan några personer har följts till 1820-talet i familjetabellerna. Att följa dessa familjers vidare öden 1810 och framåt görs enkelt via kyrkböckerna.

Uppgifterna som ligger till grund för denna skrift är hämtade ur Husförhörs-, Födelse-, Vigsel- och Dödslängder från Näshults socken. Uppgifter före 1700 har i huvudsak hämtats från mantalslängder och uppgifter ur Östra Härads domböcker men också från Ortnamnarkivet i Uppsala och svenskt Diplomatarium.

Familj 1.

Germund (Persson), känd i Ödmundetorp Rusthåll 1659. Gift med:

Sissela

Familj 2.

Hemming, känd i Ödmundetorp Rusthåll 1662-76. Är ryttare 1675 och kommenderad ryttare 1676. Gift redan 1662 med:

Karin

Barn:

Inga kända

Familj 3.

Carl Eriksson, känd i Ödmundetorp Rusthåll 1668 – 87. Är ryttare åtminstone 1668-72. Kyrkans sexman åtminstone 1680-87. Gift redan 1668 med:

Elin.

Barn:

Inga kända

Familj 4.

Per, med hustru är känd i Ödmundetorp Rusthåll 1671-72. Uppges vara utfattig.

Familj 5.

Jon Germundsson, född ca 1642. Känd i Ödmundetorp Rusthåll 1671 då han är ryttare. Bor i Ödmundetorp ännu 1708. Är gift senast 1675 med en till namnet okänd kvinna. (Troligen Elin Germundsdotter)

Barn:

Germund Jonsson, född i slutet av 1600 –talet i Ödmundetorp. Är ryttare 1697 och ännu 1707. Gift senast 1700 med en till namnet okänd kvinna.

Per Jonsson, född 1680. Se Familj 6.

Sara Jonsdotter, född 1682. Ej känd efter 1691.

Jon Jonsson, född 1685. Ej känd efter 1691.

Familj 6.

Per Jonsson, född ca 1680. Nämndeman. Son till Jon Germundsson i Ödmundetorp. Bor ännu 1703 i Ödmundetorp och 1705 –1710 i Götestorp men har 1712 flyttat till Ödmundetorp. Gift 2 gånger, andra gången 19 april 1730 med Britta från Ödmundetorp. Avlider i Ödmundetorp 14 oktober 1733. Gift 1a gången senast 1705 med:

Maria Svensdotter, född ca 1683 i Götestorp, se familj 3. Bor i Götestorp ännu 1710 men har flyttat till Ödmundetorp 1712. Avlider i Ödmundetorp och begravs 5 juni 1725.

Per Jonssons barn tillsammans med Maria Svensdotter:

Jon Persson, född 1710. Se Familj 7.

Germund Persson, 1712. Se Familj 11.

Abraham Persson, född 1716. Är bosatt i Götestorp.

Elin Persdotter, född 1718. Är bosatt i Götestorp.

Elisabeth Persdotter, född ca 1723. Är bosatt i Götestorp

Per Jonssons barn med Britta

Maja Persdotter, född 27/9 1732(se artikel Gästgiverskan och Blinda Enkan )

Familj 7.

Jon Persson, född 17 april 1710 i Ödmundetorp. Son till Per Jonsson och Maria Svensdotter, se Familj 6. Bor med familjen i Ödmundetorp till 1749 då familjen flyttar till Yggesryd i Åseda socken. Återflyttar från Yggesryd senast 1760. Jon avlider i Stockholm 1765. Gift senast 1712 med:

Maja Stensdotter, född 3 januari 1716 i Yggesryd. Dotter till Sten Eriksson och Elisabeth Svensdotter. Bor i Ödmundetorp ännu 1781.

Barn:

Per Johansson, född 22 juli1735 i Ödmundetorp. Är organist 1754 och bor i Ödmundetorp ännu 1759 men inte 1760.

Sven Johansson, född 20 februari 1737 i Ödmundetorp. Flyttar med övriga familjen till Åseda och är ej känd efter 1749.

Jonas Johansson, född 19 augusti 1742, (tvilling). Känd sista gången 1759 i Yggesryd.

Sten Johansson, född 1742. Se Familj 8.

Elisabeth Johansdotter, född 1747. Se Familj 9.

Maria Johansdotter, född 6 maj 1750. Gift 30 april 1775 med drängen Anders Svensson från Boda Tallsgård, (Stenbega socken).

Johannes Johansson, född 1753. Befinner sig i Stockholm 1769.

Helena Johansdotter, född 1755. Se Familj 10.

Christina Johansdotter, född 1758.

Familj 8.

Sten Johansson, född 19 augusti 1742 i Ödmundetorp. Son till Jon Persson och Maja Stensdotter, se Familj 7. Flyttar med föräldrarna till Yggesryd i åseda socken 1749. Är tillbaka i Ödmundetorp där han bor med familjen ännu 1781 men har flyttat till Haddarps Västergård 1782.. Gift med:

Stina Johansdotter, född 1742. Känd i Ödmundetorp från 1777. Bor 1782 i Haddarps Västergård.

Barn:

Johannes Stensson, född 1775. Bor i Ödmundetorp ännu 1781.

Petter Stensson, född 29 oktober 1777 i Ödmundetorp där han bor ännu 1781.

Sven Stensson, född 29 september 1779 i Ödmundetorp där han bor ännu 1781.

Maja Stina Stensdotter, född 3 april 1782 i Haddarps Västergård.

Familj 9.

Valentin Öfverström, född 19 december 1742 i Höghult. Son till korpralen Håkan Öfverström och hans 2a hustru Catharina Håkansson Dahlman. Flyttar från Höghult till Ödmundetorp i samband med 1a giftemålet. Är nämndeman senast 1781 men ej 1794. Flyttar från Ödmundetorp till Jupingetorp senast 1804 där han bor ännu 1821. Gift 1a gången 2 april 1771 med:

Elisabeth Johansdotter, född 18 oktober 1747 i Ödmundetorp. Dotter till Jon Persson och Maja Stensdotter, se Familj 7. Avlider i Ödmundetorp 10 april 1787.

Gift 2a gången 22 januari 1794 med:

Christina Nilsdotter, född 18 juli 1761 i Lilla Häradsskögle. Dotter till Nils Danielsson och hans hustru Catharina Nilsdotter.

Barn i äktenskapet med Elisabet Johansdotter:

Johan Valentinsson, född 8 februari 1766, (han är alltså född före äktenskapet), i Ödmundetorp. Död 16 mars 1767 av ”akut barnsjuka”.

Johannes Valentinsson Hultman, född 8 mars 1772 i Ödmundetorp. Gift 21 november 1802 med Catharina Andersdotter från Hulu. Paret bosätter sig i Hulu.

Fredrik Valentinsson Nogel, född 19 juni 1775 i Ödmundetorp. Snickare, flyttar till Åseda socken 1809.

Petter Lorenz Valentinsson Hult, född 11 februari 1778 i Ödmundetorp. Gift 2 augusti 1807 med Christina Andersdotter i Stora Hillhult i hennes 2a äktenskap. Gift 1 med Sven Abrahamsson.

Gustaf Valentinsson, född 15 februari 1782 i Ödmundetorp. Gift 21 november 1810 med Catharina Persdotter född 28 juli 1780 i Pukarp. Dotter till Per Larsson och hans 2a hsutru Maja Johansdotter. Efter giftemålet bosätter sig paret i Rösjönäs Västergård.

Andreas Valentinsson, 2 augusti 1785, (tvilling), i Ödmundetorp. Flyttar med föräldrarna till Jupingetorp varifrån han flyttar till Nye socken 1806.

Christina Valentinsdotter, född 2 augusti 1785, (tvilling)., i Ödmundetorp. Gift 6 december 1810 med dragonen Johannes Ericsson Sir, född 7 juni 1785 i Hällaverket. Son till Eric Nilsson och hans hustru Elisabeth Johansdotter. Efter giftemålet bosätter sig paret i Rösjöholms Västergård där de bor kvar ännu 1815.

Familj 10.

Petter Svensson Sjölander, född 17 februari 1743 i Haddarp. Son till Sven Persson och hans hustru Elin Danielsdotter. Korpral. Flyttar till Ödmundetorp Rusthåll i samband med sitt giftemål och bor kvar där ännu 1786 men är bortflyttad 1790. Gift 30 april 1775 med:

Helena Johansdotter, född 23 december 1755 i Yggesryd i Åseda socken. Dotter till Jon Persson och hans hustru Maja Stensdotter, se Familj 7.

Barn:

Johannes Pettersson, född 23 augusti 1776 i Ödmundetorp.

Petter Pettersson, född 6 augusti 1772 i Ödmundetorp.

Magnus Pettersson, född 24 september 1785 i Ödmundetorp.

Familj 11.

Germund Persson, född 3 juli 1712 i Ödmundetorp eller Götestorp. Son till Per Jonsson och Maria Svensdotter, se Familj 6. Bor i Fly med familjen 1777 men flyttar tillbaka till Ödmundetorp 1779. Avlider av ålderdomsbräcklighet i Ödmundetorp den 6 januari 1787. Gift 1 gången 1 maj 1737 med:

Maja Danielsdotter, född 18 februari 1722 i Fly. Dotter till Daniel Börjesson och Karin Jonsdotter. Flyttar till Ödmundetorp i samband med giftemålet. Dör i Rödsot den 21 september 1773.

Gift 2 med:

Annika Danielsdotter, född 1742. Känd i Ödmundetorp från 1775. Flyttar med maken och hans barn till Fly men flyttar tillbaka 1779. Känd i Ödmundetorp ännu 1783.

Barn, alla i äktenskapet med Maja Danielsdotter:

Daniel Germundsson, född 18 juni 1742 i Ödmundetorp. Flyttar till Övratorp 1765 troligen i samband med giftemålet med Ingeborg Magnusdotter från Övratorp.

Per Germundsson, född 31 mars 1745 i Ödmundetorp. Avlider i Ödmundetorp 23 februari 1762.

Ulrica Germundsdotter, född 25 mars 1753 i Ödmundetorp. Avlider 11 maj 1754.

Abraham Germundsson, född och död 3 februari 1755 i Ödmundetorp.

Jeremias Germundsson, född 1757. Se Familj 12.

Familj 12.

Jeremias Germundsson, född 7 oktober 1757 i Ödmudetorp. Son till Germund Persson och Maja Danielsdotter, se Familj 11. Flyttar till Fly 1776/77 och åter till Ödmundetorp Rusthåll 1779. Blir kyrkvärd senast 1804. Bor kvar i Ödmundetorp ännu 1821. Gift 21 maj 1780 med:

Christina CarlMagnidotter, född 24 mars 1762 i Lemnhults socken. Dotter till Karl Magnus Lindgren i Torp i Lemnhults socken. Flyttar till Ödmundetorp i samband med giftemålet. Bor kvar i Ödmundetorp till sin död 7 juli 1819.

Barn:

Maria Jeremiasdotter, född 1782. Död i kopporna 11 mars 1785.

Maria Jeremiasdotter, född 21 december 1785 i Ödmundetorp. Flyttar till Lilla Hillhult ca 1800. Gift 21 maj 1804 med Johannes Svensson från Hulu. Paret bosätter sig i Stora Hillhult varifrån de ca 1821 flyttar till Nässja i Lemnhult socken.

Carl Magnus Jeremiasson, född 1 oktober 1788 i Ödmundetorp. Flyttar till Boatorp i Lemnhults socknen 1813.

Ulrica Jeremiasdotter, född 25 oktober 1791 i Ödmundetorp. Bor kvar i Ödmundetorp ännu 1814.

Jonas Peter Jeremiasson, född 1795 i Ödmundetorp. Se Familj 13.

Gustaf Jeremiasson, född 24 januari 1798 i Ödmundetorp. Bor kvar ännu 1820.

Andreas Jeremiasson Lindgren, född 15 september 1802 i Ödmundetorp. Bor kvar ännu 1821.

Johannes Jeremiasson, född 7 februari 1809 i Ödmundetorp. Bor kvar 1821.

Familj 13.

Jonas Peter Jeremiasson, född 1 januari 1795 i Ödmundetorp Rusthåll. Son till Jeremias Germundsson och Stina CarlMagnidotter, se Familj 12. Bor i Ödmundetorp ännu 1821. Gift ca 1820 med:

Christina Elisabeth Petersdotter, född 12 juli 1803 i Korsberga socken. Bor i Ödmundetorp ännu 1824.

Barn:

Johan Peter Jonasson, född 23 juni 1822 i ödmundetorp Rusthåll.

Anna Maria Jonasdotter, född 15 juli 1824 i Ödmundetorp Rusthåll.

Familj 14.

Sven Gummesson, född ca 1644. Bor med familjen i Ödmundetorp på 1690-talet. Ännu 1692 bor familjen i Idanäs. Familjen har troligen koppling till Haddarp. Gift 1685 med:

Karin Ingedotter, födelsetidpunkt okänd.

Barn:

Inge Svensson, född 1687 i Idanäs.

Gumme Svensson.

Familj 15.

Per Månsson, föddelsetidpunkt okänd. Bor i Hulu 1679 då han är soldat för Hulu under överste Per Stålhammrs regemente. Flyttar, med familjen, från Hulu till Ödmundetorp i perioden 1691-96. Bor kvar med hustrun i Ödmundetorp ännu 1696. Gift med:

Kerstin Persdotter, vars ursprung är okänt.

Barn:

Karin Persdotter

Per Persson

Anna Persdotter

Måns Persson

Elisabeth Persdotter, född 1685 i Hulu.

Ingrid Persdotter, född 1690 i Hulu.

Familj 16.

Per Olsson, kommer till Ödmundetorp före 1696. Hustrun med son bor i Ödmundetorp ännu 1706. Möjligen identisk med Per Olsson med familj som finns i Rösjönäs både före och efter perioden i Ödmundetorp. Gift med:

Elisabeth Svensdotter.

Barn:

Nils Persson, känd 1706 i Ödmundetorp.

Familj 17.

Måns, född ca 1785 bor i Ödmundetorp omkring 1710 men är bortflyttad 1712. Gift med:

Elisabet, född ca 1785.

Familj 18.

Jon Börjesson, född 21 februari 1684 enligt uppgift i husförhörslängd. Kommer till Ödmundetorp omkring 1751. Har tidigare bott på Yxneberga säteri i Stenberga socken. Bor på till torpet Sävehäll under Ödmundetorp 1754 där han avlider av Bröstsjuka 12 december 1775. Gift 1a gången med:

Sara Zachrisdotter, född ca 1701. sara avlider i Ödmundetorp 17 oktober 1752 av Rödsot.

Gift 2a gången 25 april 1753 med:

Christina Germundsdotter, född 24 september 1716. Flyttar från Ödmundetorp 1777. Bor 1786 på torpet Kampatorp under Kullebo där hon avlider hos sonen 7 maj 1789 av Bröstsjuka. Möjligen bor hon i perioden 1777 – 86 i Lemnhults socken.

Barn i 1a äktenskapet med Sara Zachrisdotter:

Nils Jonsson, född 23 juli 1732 på Yxneberga säteri, Stenberga socken.

Magnus Jonsson, född 30 januari 1736 på Yxneberga säteri, Stenberga socken.

Margareta Jonsdotter, född 23 februari 1739 på Yxneberga säteri, Stenberga socken.

Barn i 2a äktenskapet med Christina Germundsdotter:

Germund Jonsson, född 23 maj 1757 på torpet Säveäll under Ödmundetorp. Gift 10 september 1780 med pigan Stina Danielsdotter från torpet Norjet under Pukarp.

Familj 19.

Jonas Persson, född i mars 1714. Kommer till Ödmundetorp från Nye 1755. Flyttar vidare till Hultingetorp 1757 där han avlider 6 maj året efter. Gift med:

Karin Persdotter, född 31 augusti 1721. Flyttar från Hultingetorp till Hagsjöryd, tillsammans med sonen, 1764.

Barn:

Per Jonsson, född 24 januari 1751.

Familj 20.

Petter Olofsson, född 23 maj 1731, enl. uppgift i husförhörslängd. Kommer vid tiden för giftemålet från Gölberga i Skirö socken. Flyttar med hustrun till Lemnhults socken 1761. Gift 2 mars 1755 med:

Annika Nilsdotter, född 13 februari 1731, enl husförhörslängd. Dotter till Nils Ericsson och hans hustru Lisken Johansdotter Bystadia i Näshults Lillegård.

Familj 21.

Samuel Johansson, född 16 mars 1714 i Säfsiörås i Stenberga socken. Flyttar till torpet Sävehall under Ödmundetorp ca 1751. Bor 1755 i Siömillan i Stenberga socken men är åter i Ödmundetorp 1765 men nu på Rusthållet. Flyttar från Ödmundetorp till Säfsiörås 1767. Gift 26 december 1738 i Virserums socken med:

Helena Persdotter, född 20 september 1713 i Lilla Ånhult. Dotter till Per Andersson därstädes.

Barn:

Per Samuelsson, född 6 oktober 1739 i Lundås i Stenberga socken.

Peter Samuelsson, född ca 1742.

Henric Samuelsson, född 4 april 1747 i Säfsiörås i Stenberga socken.

Daniel Samuelsson, född 30 juni 1752 i Sävehäll under Ödmundetorp.

Jonas Samuelsson, född 20 februari 1755 i Siömillan i Stenberga socken.

Familj 22.

Jonas Jönsson, född i februari 1724. Son till Jöns Hjort och troligen hans 1a hustru Karin. Jöns Hjort, som är född 25 mars 1696, bor i torpet Nydala under Ödmundetorp. Jonas Jönsson som är kyrkväktare bor i Ödmundetorp Rusthåll men flyttar till Fåglanäs, (troligen 1767) där han avlider 2 maj 1767. Gift 1a gången 14 februari 1748 med änkan:

Elisabeth Zachrisdotter, född 1714, i hennes 2a äktenskap. Elisabeth Zachrisdotter avlider i Ödmundetorp Rusthåll 5 februari 1765.

Gift 2a gången 6 oktober 1765 med pigan:

Elisabeth Jonsdotter, född 25 mars 1740. Elisabeth är före giftemålet piga i Idanäs södergård 1758-61, I Ödmundetorp 1762-63 och i Södra Ekagård 1764-65. Flyttar med maken till Fåglanäs varifrån hon flyttar efter makens död.

Tabell 23.

Börje Gudmundsson, född 8 februari 1700. Kom till Näshult socken efter 1754 men före 1758. Kom från Jupingetorp till Ödmundetorp Rusthåll 1768 där han avlider av ålderdomsbräcklighet 9 september samma år. Gift med:

Annica Carlsdotter, född 17 mars 1718. Hon är änka och bor med sina två yngsta barn i Ödmundetorps Rusthåll 1768 –70 då hon flyttar till torpet Oxhagen i Stenberga socken.

Barn:

Gudmund Birgersson, född 20 februari 1744 i Qvarnslätt Stenberga socken.

Carl Birgersson, född 2 december 1745 i Qvarnslätt i Stenberga socken.

Catharina Birgersdotter, född 24 maj 1752.

Per Birgersson, född 31 augusti 1754 i Kråkelids soldattorp.

Christin Birgersdotter, född 13 maj 1758 i Rösjöholms Västergård.

Familj 24.

Jonas Johansson, född ca 1746. Kommer till Ödmundetorp Rusthåll ca 1775 och får attest till Åseda 1777. Gift med:

Lena Jonsdotter, född ca 1746.

Barn:

Maria Jonasdotter, född ca 1773.

Sara Jonasdotter, född 24 september 1775 i Ödmundetorp Rusthåll.

Familj 25.

Nils Johansson, född 1 oktober 1742 i Korparyd i Virserums socken. Son till Johan Ebbesson och hans hustru Ingrid Larsdotter. Kommer med familjen från Virserum till Ödmundetorps Rusthåll på våren 1783. Bor i Ödmundetorp ännu 1786 men är bortflyttad 1790. Gift 11 november 1764 i Virseerum med:

Märta Ericsdotter, född 16 juli 1743 i Triabo i Virserums socken. Dotter till Eric Gudmundssn och hans hustru Kierstin Jonsdotter.

Barn:

Johan Nilsson, född ca. 1767.

Stina Nilsdotter, född ca. 1769.

Eric Nilsson, född ca. 1771.

Catharina Nilsdotter, född ca. 1778.

Petter Nilsson, född ca. 1780.

Familj 26.

Johan Johansson, födelsetidpunkt och plats är inte kända av mig. Kommer till Ödmundetorp ca. 1796 och flyttar 1798. Gift med:

Stina Andersdotter, vars födelsetid och plats inte är kända av mig.

Familj 27.

Magnus Ludvig Gustavsson / Kinberg, född 26 mars 1768 i Bockasjögle i Virserums socken. Kommer till Ödmundetorp 1797, från Åseda. Magnus avlider i Ödmundetorps Rusthåll 8 juni 1813 av Rötfeber. Gift med:

Maria Olsdotter, född 10 januari 1779 i Alseda socken.

Barn:

Märta Lisa Magnusdotter, född 22 juli 1798 i Ödmundetorp Rusthåll. Kvävd under natten mellan 24 och 25 augusti 1798.

Maria Gustava Magnusdotter, född 23 oktober 1800 i Ödmundetorp Rusthåll.

Familj 28.

Johannes Jonsson, född 21 maj 1770 i Korsberga socken. Kommer med hustru och styvson till Ödmundetorp i samband med sitt giftemål. Flyttar med familjen till Höghults Norrgård 1806. Gift 8 november 1801 med:

Stina Jonsdotter, född 11 juni 1762 i Höghults Norrgård. Dotter till Jon Hemmingsson och hans hustru Greta Jonasdotter. Stina har tidigare varit gift med Johannes Persson född 1765. Johannes är möjligne identisk med den Johannes som föds 6 juni 1765 i Stora Hillhult och son till Per Månsson och hans 2a hustru Greta Svensdotter.

Greta Svensdotters barn i hennes 1a äktenskap med Johannes Persson:

Petter Johannesson, född 14 december 1791 i Höghults Norrgård.

Familj 29.

Lars Carlsson, född 1757 i Åseda socken, (han återfinns dock inte i Åsedas födelselängd). Kommer med familjen till Ödmundetorps Rusthåll senast 1804. Bor ännu 1797 i Stora Häradsskögle. Flyttar från Ödmundetorp till Åseda 1808. Gift med:

Eva Nilsdotter, född 1738 i Solberga socken. Dör i Bröstfeber den 27 februari 1807 i Ödmundetorp Rusthåll.

Barn:

Lorenz Larsson, född 1784.

Familj 30.

Fredrik Nögd, född 16 juni 1775. Han är dräng i Ödmundetorp 1806 men kallas efter sitt giftemål för snickare. Flyttar med familjen från Ödmundetorp Rusthåll till Åseda socken 1809. Är åter i Ödmundetorps Rusthåll senast 1813 då familjen flyttar därifrån till Stora Häradsskögle.Gift ca 1807 med:

Anna Catharina Elgmark, född 25 mars 1780 i Älghult socken. Dotter till kyrkoherden i Näshult Erik Elgmark och hans hustru Christina Emerentia Norlin. Anna Catharina flyttar från Prästgården till Ödmundetoprs Rusthåll i samband med giftemålet.

Barn:

Elisabeth Catharina Fredriksdotter född 9 augusti 1807 i Näshults Prästgård.

Familj 31.

Nils Danielsson, född 29 december 1785 i Bäckseda.. Kommer till Ödmundetorp Rusthåll i samband med giftemålet. Flyttar med familjen till Virserum i mars 1812. Gift 2 april 1809 i Näshult med:

Annika Johansdotter, vars födelsetidpunkt jag inte känner. Vid tiden för giftemålet tjänar hon piga i Serarps Norrgård.

Barn:

Stina Greta Nilsdotter, född 1 april 1810 i Ödmundetorp Rusthåll.

Lena Maria Nilsdotter, född 15 januari 1812 i Ödmundetorp Rusthåll.

Familj 32.

Johannes Johansson Sern, född 30 september 1779 på torpet Sävehäll under Ödmundetorp. Son till Johan Jonsson och hans hustru Stina Jonsdotter. Dragon no. 15 vid Östra härads kompani. Flyttar med hustru och styvbarn till Ödmundetorps Rusthåll från Rösjönäs Västregård 1812. Bor kvar där ännu 1821. Gift 5 juli 1811 i Näshult med:

Stina Jonsdotter, född 18 september 1780 i Haddarps Västregård. Dotter till Jonas Nilsson och hans hustru Catharina Danielsdotter. Stina gifter sig 1a gången 25 april 1802 med Jonas Jonsson från Sjöanäs i Korsberga socken. Jonas avlider av Frossfeber 19 juni 1810 i Rösjönäs Västregård.

Stina Jonsdotters barn i 1a äktenskapet med Jonas Jonsson:

Jonas Jonasson, född 26 januari 1803 på torpet Sjökulla under Rösjönäs.

Catharina Jonasdotter, född 28 april 1809 i Rösjönäs Västregård.