Släktutredning för Gästgiverskan och Blinda Enkan Maja Persdotter

Denna släktutredning handlar om min anmoder Maja och hennes efterkommande. Jag är djupt tacksam mot Kennerth Silvermyr, som för två år sedan oombedd gjorde en fullständig utredning om min farmors mors släkt. Dittills hade jag ingen aning om att mina rötter så långt tillbaka fanns här i byn. Min namne och farmors mormors mor Eva i Haddarp bodde 150 m ner i backen! Den utredningen har varit till stor hjälp och glädje i mitt fortsatta arbete och har väl också varit en inspiration att lära känna byns invånare på 1700-talet. Så tack, Kennerth!

//Eva Kornby, i Haddarp, Näshult 2013

Familj 1.

Per Jonsson, född ca 1680. Nämndeman. Son till Jon Germundsson i Ödmundetorp. Bor ännu 1703 i Ödmundetorp och 1705 –1710 i Götestorp men har 1712 flyttat till Ödmundetorp. Gift 2 gånger, andra gången 19 april 1730 med Britta från Ödmundetorp. Avlider i Ödmundetorp 14 oktober 1733 (C:3 s 35)

Gift 1a gången senast 1705 med:

Maria Svensdotter, född ca 1683 i Götestorp, se familj 3. Bor i Götestorp ännu 1710 men har flyttat till Ödmundetorp 1712. Avlider i Ödmundetorp och begravs 5 juni 1725.

Per Jonssons barn tillsammans med Maria Svensdotter:

Jon Persson, född 1710.

Germund Persson, 1712.

Abraham Persson, född 1716. Är bosatt i Götestorp.

Elin Persdotter, född 1718. Är bosatt i Götestorp.

Elisabeth Persdotter, född ca 1723. Är bosatt i Götestorp

För dessa barns öden, se Familjer i Ödmundetorp under 150 år

Gift 2:a gången 19 april 1730 med

Britta Jonsdotter, född 24/8 1694.Det finns en pigan Britta antecknad på Ödmundetorp 1727, men det är det enda, klent som det är, spåret på hennes ursprung. Hon finns inte i Näshults födelsebok. Efter Per Jonssons död gifte Britta om sig med Jon Sunesson, född 11/5 1680, på Idanäs Norregård (A1/4 s 69). De fick inga gemensamma barn. Maja bodde hos Britta och Jon till sitt giftermål 1754. Hennes bror Jon är eventuellt antecknad som lilldräng på Idanäs Norregård 1736 (A1/3 s 116) men försvinner sedan.

 Per Jonssons barn tillsammans med Britta:

Jon Persson, född 10 juli 1731, Faddrar var Sven i Götestorp, Erik i Götestorp, Sara i Lövhult, Elisabeth i Götestorp samt pigan Annica i Ödmundetorp

Maja Persdotter, född 1732 (C:3 s 90) Faddrar var Jon Larsson i Näshult, Sven i Götestorp, Per i Götestorp, Magister Jaen i Näshult, Elisabeth i Hillhult. Se familj 2.

Familj 2

Maja Persdotter född 27 september 1732, dotter till Per Jonsson på Ödmundetorps Rusthåll och hans andra hustru Britta, Familj 1. Uppvuxen i Idanäs med sin mor och hennes andre man Jon Sunesson.

Gifte sig 3/11 1754 med Jonas Ericsson, född 26/10 1729 på Ekholmen/Yxnaberg i Stenberga socken. De bosatte sig på Näsgärde, Näshult, och fick följande barn

Annica född 21/10 1755, död 17/2 1763 Näsgärde

Eric, född 4/5 1758 i Näsgärde, se Familj 3

Stina, född 3/6 1761 i Näsgärde, se Familj 4

Brita, född 26/2 1765 i Näsgärde, se Familj 5

Pehr, född 23/1 1768, född i Näsgärde, se Familj 6

Jonas, född 19/6 1771, född i Näsgärde, se Familj 7

Annika, född 1775, död 24/7 1776

Jonas Ericsson avled 12/12 1775 av gigt och långsam värk. Det antecknas att han är ofärdig (A1/5 s 106.) Ett halvår senare dog dottern Annika. Jonas och Maja hade inte hållit sig med pigar och drängar utan hade brukat jorden själva. Eric fick nog dra en stor del av lasset. I husförhöret 1775 anges också att en flicka Catharina, född 1759, flyttat till Ödmundetorp.

Maja dog 2/2 1808, av ålderdomsbräcklighet. Hon bodde då på Haddarps Västergård hos sonen Eric. I dödsnotisen betecknas hon som ”Förra Gästgiverskan, nu Blinda Enkan”. Gästgiveriet låg i Haddarps Västergård, se Familj 3.

Maja flyttade hem till dottern Brita, Familj 5, i Näsgärde på gamla dar och bodde på slutet hos sonen Eric.

Familj 3, GEN 2.

Eric Jonsson, född 4/5 1758, son till Jonas Ericsson och Maja Persdotter i Näsgärde, Familj 2. Han gifte sig i april 1783 med Eva Jonasdotter, född 5/10 1761 i Getinge Hemmingsgård, Vetlanda, oftast kallad Eva i Haddarp.

Familjen bosatte sig på Haddarps Västergård och fick följande barn

Stina, född 20/2 1785 se Familj 8

Annika, född 7/9 1787, se Familj 12

Lena, född 1791, död som spädbarn

Jonas, född 18/3 1793, se Familj 8

Petter, född 1796, död i februari s.å.

Lena, född 29/1 1798, se Familj 13

Maria, född 18/1 1801, se Familj 14

Peter, född 26/12 1804, död 2/11 1806, av kikhosta

Eric och Eva bodde antagligen, åtminstone mot slutet av 1700-talet, i det lilla röda tvåvåningshuset nedanför Lollos och Arnes hus. De drev jordbruk och hade också ett ”extra gästgiveri”. Det egentliga gästgiveriet låg borta vid Serells uthus, ungefär mittemot Nyströms lagård, men under 50 år fanns det ytterligare ett gästgiveri i den här lilla byn. Gästgiverierna ska inte behandlas här, de ska undersökas särskilt. Här ska bara anmärkas att även Eric kallades ”gästgivare”.

Omkring 1800 hade ”Erics moder enkan Maja Persdotter” flyttat hem till Eric och Eva. I kanten står helt lakoniskt ”hos Eric i Haddarp”. Dittills hade hon bott hos dottern Britta i Näsgärde, se Familj 5.

Haddarps by födde många människor på den tiden. Boningshus och ladugårdar och andra uthus låg lite hur som helst eller kryssom, så det krävdes nog att man kom överens. Eric och grannen Nils Sjöström verkar ha varit sams, de var i alla fall fadder åt varandras barn.

Eva i Haddarp dog 2/6 1807 ”af bråck, som förvärrades af ett fall”. När jag besökte hennes stuga fick jag gå baklänges nerför trappan, så brant och besvärlig var den. Ramlade Eva där?

Haddarps Westregård övertogs 1820 av Erics och Evas dotter Annika och hennes man Johannes, se Familj 7.

Vid dottern Annikas giftermål flyttade Eric med de hemmavarande döttrarna Lena och Maria till Rösjöholms Westregård där han verkar ha köpt ¼. Sonen Peter var då död. Samma år övertog dottern Maria, Familj 14, andelen i Rösjöholms Västergård. Mycket hände detta år.

Familj 4, GEN 2

Stina Jonsdotter, född 3/6 1761 i Näsgärde, dotter till Jonas Ericsson och Maja Persdotter, Familj 2, hade antagligen något slags handikapp. bild 1Prästen har strukit henne som deltagare i nattvard och förhör. Hon var antagligen död omkring 1780. (A1/5 s 106). Jag kan inte läsa prästens notering. Det som är lite anmärkningsvärt är att alla Stinas syskon och flera syskonbarn döpte ett barn till Stina. Ville de minnas henne? Eller var namnet Stina bara modernt?

Är det någon som kan läsa det här?

Familj 5, GEN 2

Brita Jonsdotter, född 26/2 1765 i Näsgärde, dotter till Jonas Ericsson och Maja Persdotter, Familj 2, gifte sig 26/12 1788 med Nils Johansson Hillström, född 1763 i Björkö. De fick barnen

Maja Lisa Nilsdotter, född 24/11 1793

Stina Nilsdotter, född 29/4 1797

Jonas Peter Nilsson, född 1/6 1807

 Brita och Nils bosatte sig 1790 på Näsgärde. (Hfh 1796-1809 sid 89). På Majas och Jonas tid bodde bara familjen på Näsgärde, men nu fanns där pigor och drängar. Samt Britas mamma Maja. Brita och Nils tillsammans med döttrarna lämnade Näsgärde 1798 och flyttade till Rösjönäs Westregård(A1/6 s 70).

”Den 12/4 1810 dödde uti Rösjönäs Westregård förre Ryttaren, Hemmansegaren och Gifte Mannen Nils Hillström, 47 år, vid pass, av förkylning.” (Dödboken för 1810. )

Efter dödsfallet flyttade Brita och sonen till backstugan Knutsdal under Kejsarekulla, som hon delade med änklingen Sven Johansson, som dog redan 1811. Döttrarna hade bägge flyttat till Alseda, Maja Lisa i oktober 1811 och Stina med attest 2 januari 1811. Brita och sonen flyttade först till Prästarp Östergård och fick därefter 18/3 1818 attest till Lemnhult. (A1/7 s 47). Ingen av dem går att spåra.

Familj 6, GEN 2

Pehr, född 23/1 1768, född i Näsgärde, son till Jonas Ericsson och Maja Persdotter, Familj 2.

Pehr eller Petter skickades i skola, antagligen först till Växjö och sedan till Lund. Han tog sin Ph. M. 1796, blev präst 1797; Past.-Exam. 1808. Han bytte namn till Gerdéen, efter gården. Han var komminister i Åseda från 1800 till 1810, då han flyttade till Nye, också som komminister.

Herr Magister Peter Gerden i Kulla dog 28 december 1813 av lungsot, i en ålder av 45 år, 11 månader och 5 dagar. Han var ogift.

Kulla är det röda trähuset strax bredvid Nye kyrka. Där bodde några ensamma personer utan egna familjer tillsammans.

En ganska tragisk historia. Men det mest uppseendeväckande är att Maja, som blivit änka redan 1775, rådde med att skicka sonen i skola. Bara att hon fick idén att Peter skulle utbildas är förbluffande.

Familj 7, GEN 2

Jonas Jonsson, född 19/6 1771 i Näsgärde, son till Jonas Ericsson och Maja Persdotter, Familj 2. Han avreste till Nye 1771 men återvänder som dräng åt systern Brita, Familj 5, 1791-92. Därefter går han inte att spåra.

Familj 8, GEN 3

Stina Eriksdotter, född 20/2 1785, dotter till Eric Jonsson och Eva Jonsson i Haddarps Västergård, se Familj 3, gifte sig 6/11 1806 i Näshult med muraregesällen Anders Johansson Sellman, född 12/12 1772 i Skurubo, Nye. Paret bosatte sig i Näsgärde och fick två små pojkar, Petter, född 1808, och Anders Peter, född 1809. De dog bägge 1809. De fick ytterligare barn

Anders Johan, född 3/7 1810 i Näsgärde

Eva Stina, född 3/6 1813 i Näsgärde, se Familj 9

 1813 flyttade Stina och Anders till Götestorp, där de bosatte sig på 7/32 mantal Götestorp (A1/7 s 117). Ingen stor gård, som synes. Men de behöll ägarskapet till Näsgärde och hyrde ut den gården till Zackris Petersson Trolle (som inte är släkt med den adliga familjen Trolle, utan tog sig det namnet).

De fick ytterligare barn (A1/8 s 111)

Peter, född 10/1 1816 i Götestorp

Daniel, född 1/3 1822 i Götestorp

 Stinas bror Jonas Ericsson, född 1793, arbetade hos dem som dräng i Götestorp men fick 1816 attest till Åseda. (A1/7 s 117).

Åren 1813 till 1831 gick livet sin gilla gång. (A1/8 s 111 och A1/9 s 111). 1831 flyttade Anders Sellman och Stina Ericsdotter tillsammans med sönerna Jonas Peter och Daniel tillbaka till Näsgärde. Anders Sellman dog 1841. Det fanns en Sellman i Thoratorp som kan ha varit son till antingen Peter eller Daniel, men jag har inte kunnat bekräfta det.

Gården i Götestorp övertogs av dottern Eva Stina, som gift sig med Daniel Andersson, se Familj 9

Familj 9, GEN 4

Anders Sellmans och Stinas Ericsdotters, (Familj 8) dotter Eva Stina Andersdotter Sellman, född 3/6 1813 i Näsgärde, gifte sig 21/1 1831 med Daniel Andersson, född 21/1 1798 i Bäckseda. De övertog Eva Stinas föräldrars gård i Götestorp och fick följande barn (A1/10 s 76, A1/13 s 142))

Anders Johan Danielsson, född 10/10 1831

Carl August Danielsson, född 9/10 1838

Eva Stinas mamma Stina Ericsdotter, (Familj 8), bodde hos familjen i Götestorp åtminstone under perioden 1851-1860.

Någon gång under perioden 1856-1860 övertog äldste sonen Anders Johan gården och Daniel Andersson och Eva Stina sattes på undantag. Brödernas vidare öden behandlas under Familj 10 och 11.

Daniel Andersson dog 30/1 1868 och Eva Stina flyttade med sönerna till Näshults säteri, där hon bodde på undantag (A1/18 s 303).

Familj 10 och 11, GEN 5

1872 förvärvade bröderna Anders Johan (Familj 10) och Carl August Danielsson (Familj 11) tillsammans Näshults Säteri. De ägde den tillsammans och bodde där med sina familjer fram till 1881. När fastighetsböckerna blir tillgängliga på nätet kan man kanske räkna ut hur de hade råd att köpa säteriet. Inez Ekensäter (pärm i Bygdegårdens arkiv) hade sparat en revers som den tidigare ägaren Johan Fredrik Öhrwall 1865 ställt ut på 3000 riksdaler och med säkerhet i säteriet. Kanske bröderna bara tog över skulderna? Runt den här tiden uppstod också låneinstitut för lantbruket.

Familj 10 A, GEN 5

Anders Johan Danielsson, kallad Johan, gifte sig 11/10 1860 med Gustafva Charlotta Johansson, född 14/11 1839 i Nye. De fick en son

Algot Vilhem Johansson, född 21/6 1862

 Anders Johan Danielsson dog 11/11 1892. Han fastnade i mekanismen i kvarnen på säteriet och blev så illa skadad att han dog. Gustava bodde kvar på säteriet med sonen.

Familj 10 B, GEN 6

Algot Johansson gifte sig 12/8 1893 med Gerda Fatima Josefsson, född 2/11 1869 i Bäckebo. De fick dottern

Inez Gerda Dorothea Johansson, född 13/11 1894

Algot Johansson dog 23/12 1898. (A1/21 s 231) Historien som berättas i byn är att han kom hem en kväll, höggradigt berusad och ramlade ihop på golvet. Gerda slängde en filt eller en dyna över honom och lät honom ligga. På morgonen var han död. Min teori är att han kvävts av sina egna uppkastningar. Prästen menade att fått slag, och ett omåttligt bruk av brännvin.

Carl August hade sålt sin del av säteriet till brodern Johan, och Familj 10 blev ensam ägare. Gustava och Gerda ägde hälften var. Så småningom blev Gerda tvungen att dela gården, inklusive mangårdsbyggnad och ladugård, men det är en annan historia som skall berättas i sinom tid.

Många här i byn, inklusive jag, minns Inez, som bodde här hela sitt liv. Hon var en verklig dame. Hon har skrivit sina memoarer, som finns i tryck.

Familj 11, GEN 5

Carl August fick 1860 äktenskapsbevis till Virserum och flyttade också kortvarigt dit. Han gifte sig med Marta Lisa Jonsdotter, född 23/9 1835 i Virserum. De fick sonen

Johan Edvard, född 6/6 1863.

 Carl August blev kyrkvärd. År 1881 sålde han sin del av Näshults Säteri, köpte Farstorps Säteri och flyttade med familjen till Farstorp, Nye socken. Han blev så småningom riksdagsman och hans son Johan Edvard är morfars far till Claes Sjöberg här i byn.

Familj 12, GEN 3

Annika Ericsdotter, född 7/9 1787, dotter till Eric Jonsson och Eva Jonsson, Familj 3, gifte sig 23/4 1810 med drängen från Äng och Hemmanstillträdaren Johannes Carlsson, född 14/11 1787, son till bonden Carl Petersson i Äng (A1/7 s 148). De fick följande barn (A1/7 s 132)

Jonas Peter, född 19/5 1811. Flyttade till Stockholm 1831.

Eva Stina, född 13/10 1813

Carl Johan, född 7/1 1817

Johannes Magnus, 21/9 1825

Anna Lovisa, född 18/1 1830. Borta ur rullorna 1880 och svår att spåra.

De andra barnen är svåra att spåra, eftersom kyrkoböckerna för den här tiden är mycket blekta.

Vid dottern Annikas giftermål flyttade Eric med de hemmavarande döttrarna Lena och Maria till Rösjöholms Westregård där han verkar ha köpt ¼ av gården. Eva i Haddarp hade avlidit 1807.

Annika och Johannes övertog Haddarps Västergård och drev den till 1842 då Annika flyttade därifrån. De verkar inte ha haft hand om gästgiveriet, det verkar ha drivits av Johannes Danielsson, dennes hustru Catharina Charlotta, samt Anders Carlsson. (A 9 s124)

1835-41 (s 87) ser Annica ut att vara sjuklig och oförmögen till arbete. Familjen ser ut att ha bott något år (1839) hos Annicas syster Maria på Rössjöholms Västergård, men flyttat tillbaka till Haddarp när Maria och Adam flyttade till Förshult.

Här försvinner Annica och Johannes, eftersom texten i kyrkoböckerna blir mycket svår at tyda.

Familj 13, GEN 3

Lena Ericsdotter, dotter till Eric Jonsson och Eva Jonsson, Familj 3, gifte sig 6 april 1817 i Näshult med drängen och ägaren till ¼ rusthåll Peter Johansson, född 15/7 1791, Åseda. Familjen bosatte sig på Björkåkra i Åseda och fick följande barn (Åseda A1/12 s 67; A15 s 69)

Jonas Eric, 22/8 1818

Eva Lisa, 25/12 1820

Stina, född 9/11 1827

Maria, 30/1 1832

Carl Peter, född 25/10 1846

 Eva Lisa blev 1840 piga på Åsheda Uddsgård. Lenas barn gav sig ut i världen och vi följer dem inte.

Familj 14, GEN 4

Maria Ericsdotter, född 18/1 1801, dotter till Eric Jonsson och Eva Jonsson, Familj 3, gifte sig 20/4 1820 med Adam Magnusson, född 23/2 1791 från Sven Månsgården i Getinge, Vetlanda. Hans föräldrar var rusthållaren Magnus Jonsson, född 1754, och hans hustru Maria Johansdotter, född 1758. Paret hade två döttrar, Katarina och Eva, samt tre söner, Johannes, Jonas och Adam, varav Adam var yngst.

Det noteras att Maria Ericsdotters mamma Eva i Haddarp hade vuxit upp i granngården i Getinge. Eva i Haddarps bror Adam Jonsson, Getinge, var fadder till Adam Magnusson vid dopet.

Maria och Adam bosatte sig 1820 på ¼ Rössjöholms Västergård. Marias pappa Eric lämnade över gården till dem och flyttade tillbaka till Haddarps Västergård till sin dotter Annika och mågen Johannes Carlsson, Familj 12. Eric dog på Haddarps Västergård 1827.

Adam Magnusson flyttade den 5 maj 1839 med H(ustru), 3 söner och 3 döttrar från Rössjöholm till Förshult i Nye. De bosatte sig i backstugan Björkelid i Förshult. Adam dog på julafton 1863 i Förshult.

Maria och Adam fick följande barn, alla födda på Rössjöholms Västergård, Näshult.

Peter Magnus, född 23/4 1821. Han hamnade i Vetlanda, blev hemmansägare i Fageräng. Han var gift med Anna Christina Nilsdotter, född i Mellby 1818, och hade två barn Johan Anton, född 1856, och Maria Sofia, född 1859. 1890 var han änkling och undantagshjon i Fageräng.

Stina Maria, född 26/2 1825. Hon stannade i Nye, gifte sig med grenadieren Gustaf Petterson Lager, född 1821 i Karlstorp. De bodde i soldattorpet Ridförbi, Karsnäs gård, och hade barnen Lovisa Katarina, född 1851 (som blev sömmerska), Isak Alfred Hjert, född 1861, som blev soldat; Anders Gustaf, född 1863, och Augusta Kristina, född 1867. 1890 var hon änka, barnen utflyttade och hon bodde inhyses i Karsnäs.

Anna Sofia, född 30/1 1828. Hon gifte sig med Johannes Månsson, född 1823 i Gårdsby, Kronobergs län. 1880 bodde de inhyses Hästeryds Boställe, Granaryd, Nye socken. De fick barnen Johan Emil, född 1865, Karl Peter, född 1867, Isak Alfred, född 1869, August Gerhard, född 1873. 1890 bodde hon fortfarande i Hästeryd, med man och Johan Emil och August Gerhard.

Carl Johan, född 17/3 1831. Han flyttade till Döderhult 20/9 1855. Det finns ingen anteckning om inflyttning i Döderhults arkiv, så han försvann. 1880 fanns han ingenstans i Sverige, så antingen dog han eller också emigrerade han.

Isac August, född 30/4 1834. Han var dräng på Bladekulla 1854-55 och flyttade till Vetlanda 1857. 1880 var han hemmansägare i Röslida Stora, Skede, gift med Stina Sofia Nilsdotter, född 1835 i Höreda, bodde hos dem gjorde hennes dotter Thilda Amalia Zakrisdotter, född 1864 i Skede. 1890 bodde han kvar i Höreda, var gift och hade fått en son Carl Arvid, född 1883. Thilda Amalia bodde kvar hemma.

Anna Lovisa Adamsdotter, född 7/1 1841. Hon gifte sig med Johan Fredrik Malmström och bosatte sig i Farstorp, i det svarta första huset på vänster hand när man kommer från Näshult. Åkern mittemot kallas enligt min pappa för Malmströmska lyckan. Anna Lovisa kallades moster Malmström.

Eva Catharina, född 28/5 1838.

 Min farmors mor var Eva Catharina. Jag har varit i Förshult och sett platsen där hon växte upp. Husen är borta, men Förshults gamla tomt är utmarkerad. Backstugan låg långt ute i skogen, vid slutet på vägen, eller rättare sagt har vägen tagit slut. Det finns ett par torpställen inte så långt därifrån, men nog ligger det ensligt, men mycket vackert. Det är 1,5 km fågelvägen till Kållebo.

Eva Catharina blev piga på Mörsebo Annagård, och därefter tjänade hon piga i Bäckseda 1857. Ägaren till gården Förshult, granne med Björkelid, var från Bäckseda, så kanske han ordnade tjänsten.

Eva Catharina gifte sig 1862 med ”enkemannen Soldaten vid Kongl Calmar Reg och Östra Härads Comp no 118 Gustaf Adolph Collin från soldattorpet Kallås under Kållebo frälsegård i Nye socken.” Gustaf Adolf var född 5 december 1819 i Stora Ånhult, Björnöqvarn, Virserum, som son till mjölnaren Daniel Petersson och h h Lisa Boman. En syster till Gustaf Adolf blev i tidernas fullbordan farmor till Karl Birger Blomdahl.

Gustaf Adolf hade antagits som soldat 1846. Han bodde ett stenkast från Björkelid på soldattorpet Kallås. Han hade varit gift med Anna Catharina Danielsdotter, född 1817 i Nye, men deras lilla nyfödda dotter hade dött 1860 och hustrun i januari 1862. De hade haft en son Johannes, född 25/1 1849 och död 12/2 samma år.

Eva Catharina flyttade till Kallås och hon och Gustaf Adolf fick följande barn

Carl Johan Collin, född 25/6 1863. Carl Johan dog av lungsot vid 18 års ålder.

Peter August Collin, eller Callin, född 25/10 1865. Peter August flyttade till Stockholm, blev murare och flyttade ihop med en Lovisa Vilhelmina Thulin och hennes 4 barn. Såvitt jag kan se fick han inga egna barn.

Gustaf Wilhelm Melcher Collin During, född 5/7 1868. Han var husar och skomakare och bodde här i Näshult. Melcher fick många barn, varav tre var blinda från födseln. En av dem var Carl During, som förestod telefonstationen här i Näshult under många år. Hemmet var mycket fattigt, men Melchers dotter Greta Liljedahl i Björnöström sade till mig att hon mindes sin barndom som ljus och lycklig. Melcher och hans andra hustru Olivia ligger på Näshults kyrkogård.

Annette Lovisa Collin, född 4/10 1879

Hanna Emilia Collin, född 5/3 1876. Annette och Hanna emigrerade till Jamestown, NY, och blev fina damer i hattar och sidenklänningar. De var där och tog emot syster Marias son Hugo när han flyttade till Jamestown 1920.

Maria Gustava Collin, född 24/9 1879, min farmor.

 Eva Catharina och Gustaf Adolf flyttade 1877 till backstugan Åkersberg, St Bittnaled, Farstorp, Nye. Jag tror att Gustaf Adolf arbetade som mjölnardräng. Han dog där 3 augusti 1887.

Eva Catharina stannade kvar i backstugan Åkersberg, tillsammans med lilla Maria Gustava. Jag hörde av farmor att hon skulle ha försörjt sig som mjölkerska på Salshult. Backstugan var mycket primitiv, med stampat jordgolv. Den är borta nu.

Maria Gustava blev piga i Näshult och träffade smeden Axel Wilhelm Fabian Lindgren, född 20/1 1871, smedstugan Årnäs under Näshults Säteri. De gifte sig 1901 och Axel byggde sig en smedja på soldattorpet no 81, i Haddarp, som också kallades Lindeberg.

De fick följande barn

Axel Hugo, född 10/12 1902. Hugo emigrerade till Jamestown, NY, gifte sig med Louise och fick tvillingarna Robert och Richard, födda 1938.

Elin Linnéa, född 21/6 1905. Elin blev småskollärare, gifte sig med Ragnar och fick sönerna Curt och Olof

Karin Elisabeth, 21/3 1907. Karin emigrerade till USA, men smittades med TBC och kom hem och dog 1937. Hon var ogift, utan barn.

Henning Ebert, född 7/2 1911. Ebert gifte sig med Thelma Anna Maria och fick barnen Hans och Eva. Hans fick sonen Axel. Eva har inga barn.

*************

 Mina anmödrar är Brita, Maja, Eva, Maria, Eva, Maria, Maria, Eva. Det är jag som är den sista Eva. Jag önskar att jag visste mer om Evorna och Mariorna, och mest om Brita, men nu har jag i alla fall skrivit ner konturerna av deras historia.

 

//Eva i Haddarp 2013