Årets händelser i Höghult, 1902 till 1989

Nedtecknat av Roy Johansson

arsbok_00arsbok_01arsbok_02arsbok_03arsbok_04arsbok_05arsbok_06arsbok_07arsbok_08arsbok_09arsbok_10arsbok_11arsbok_12arsbok_13arsbok_14arsbok_15