Höghults Mellangård

Den nu bortgångne Roy Johansson i Höghult gjorde ett enastående arbete med att rädda vår sockens historia. Hans bok Torp och Backstugor i Näshults socken, som finns tillgänglig på denna hemsida, är inte det enda exemplet på hans forskning. Vi har nu fått tillgång till Roys egen pärm där han samlade mängder av information av olika slag om Näshults historia. Hans arbetsinsats och noggrannhet är imponerande, särskilt med tanke på att han arbetade utan tillgång till nätet och skrev ner allt på en liten reseskrivmaskin som han hade i knäet.

Här är Roys beskrivning av en gård i Höghult, precis som han skrev den.

Mellangard_01 Mellangard_02 Mellangard_03