Torp och backstugor

Av Roy Johansson.
(från Forna tiders Näshult. Detta är en tidig text. Roys fullständiga bok om Torp och Backstugor i Näshult socken, utgiven 1988, finns här)

tob

Den torpinventering jag här skall redovisa påbörjades för åtskilliga år sedan. Att inventera i en socken som Näshults, med den mångfald av torp och backstugor, som här har funnits, tar sin tid och arbetet är ännu långt ifrån fullständigt.

I min hemby, Stora Höghult, fanns det mer än 30 torp och backstugor och det var dessa som först väckte mitt intresse. När dessa var utforskade och så noggrant genomgångna som det var möjligt, riktades blickarna naturligt nog vidare ut mot de övriga torpen i socknen.

Som jag tidigare nämnde är detta arbete inte helt klart, men jag vill ändå ta med även denna sista del av inventeringen i det skick den nu föreligger. Vidare hoppas jag att mitt arbete kan stimulera till ytterligare forskning om torpen, och väcka samma spänning och upptäckarlust som det givit mig. (Det finns fortfarande en och annan inte påträffad husgrund som gömmer sig under mossan).

Soldat- och Grenadjärtorpet härrör från slutet av 1600-talet, men en del har blivit flyttade till nya lägenheter i samband med Laga Skiftet. De första dagsverkstorpen som fanns i mitten på 1700-talet och tidigare är i huvudsak uppbyggda på Säterierna i socknen. Under första delen av 1800-talet ökade torpareklassen enormt och backstugor byggdes upp lite varstans. Från 1751 till 1860 ökade antalet enbart torpare i Småland med 260 %. På 1860-talet, när förekomsten var som störst, fanns i Näshults socken runt 200 torp och backstugor, förutom alla icke namngivna undantags- och backstugor.

Av de som bebott torpen finns idag inte så många kvar, men det finns fortfarande mycket bevarat i den muntliga traditionen, och en hel del uppgifter i denna inventering är baserade på samtal med folk som har fört denna tradition vidare.

Jag skall i denna redovisning försöka att så långt det går ange torpens namn, under vilken gård de lydde, vilka som sist bodde där och åren när de först och sist varit bebodda. Några av torpen har bytt namn samtidigt med ny ägare, och kan därför ha kommit med två gånger. Alla årtalen är inte exakta och en del uppgifter kan vara felaktiga. Jag tror ändå att det följande kan ge en ganska god bild av torpbebyggelsens utveckling i Näshults socken under de sekler som gått.

 

Först bebott Senast bebott Sista innevånarna
STORA HÖGHULT
S. T. Öserum 1600-t 1841
S. T. Högagärde 1841 1948 Hilma o Gunnar Hög
S. T. Ryggetorpet 1600-t 1841
S. T. Hultäng 1841 1938 Mathilda och Johan Karlsson
Nymåla Råbäckshagen 1790-t 1860 Karl Petter Zakrisson
Sjövik 1805 1893 Kyrkv. Karl Pettersson
Eliehult 1810 1860-t Petter Johansson
Bredvik 1814 1910 Anders Karlsson
Djupedal 1815 1863 Karl Johan Bergström
Stenbrohult 1826 1900 Lena Stina Dorf
Risbygget 1830
Talleberg 1841 1913 Matilda och Abraham Johansson
Grönekulle 1845 1864 Märta och Per Magnus Andersson
Elmeberg 1845 1865 Magdalena och Karl Strand
Lilla Hult 1845 1902 Anna Lisa och J. M. Hultkvist
Sågbacken 1840-t
Stenkvill 1850 1927 Emilia Strömberg
Högshult 1850 1870 Soldaten Johan Magnus Hög
Smedtorpet 1851 1882 Karl Johan Johansson
Österhagen 1852 1930 Gottfrid Kron
Grönlid 1855 1869 Britta Östensdotter
Oxhagen Forsberg 1856 1904 Johanna Dahl
Sällemåla ”Garvaret” 1858 1870-t
Björkelund 1855 1912 August Berg
Oxhagen 1861 1904 Johanna och P. M. Pettersson
Stenkullen 1848 1914 Johanna och Nils Kvick
Risamåla 1863 1915 Emil Bergström
Rosenlund 1868 1881 Anna Maria och K. J. Jonsson och dottern Sara (Hammarberg)
Nybygget Fridhem 1870 1907 Skomakare Klas Johansson Sit
Strömsberg 1893 1902 Snickaren Karl Johan Dahlgren
Bolet 1790-t 1881 Eva Danielsdotter
Bastubolsstugan 1800-t 1855 P. M. Johansson
Gatstugan 1800-t
Mattivånge 1856
Torparen, skomakaren m m, Klas Johansson "Sit" med fru, dotter och barnbarn. Österhagen.

Torparen, skomakaren m m, Klas Johansson ”Sit” med fru, dotter
och barnbarn. Österhagen.

 

Först bebott Senast bebott Sista innevånarna
LILLA HÖGHULT
G. T. Grönekulle 1830-t Karl Magnus Vennerholm
G. T. Lassahult 1848 1888 Greta Johansdotter
Gropafällan 1833 1870 Johan Magnus Ryd
Hagestugan 1840-t 1863
Hultstugan 1840-t-
Hultaberg 1850-t 1891 Grenadjären Johannes Frick
Rosenholm 1854-t 1907 Skräddaren Karl Bergström
KLEMENTSJÖGLE
G. T. Mosseberg 1871 Daniel Stark
Ekelund 1864 1882 Märta Östensdotter
HULU
G. T. Sandåkra 1916 Karl Johan Lindell
Grönlid 1810 1917 Johan Magnus Lindkvist
Svensholm 1835 1891 Anna Lena Zakrisdotter
LÅNGHULT
G. T. Karlshult 1947 Målaren Johan Isaksson
Björkedal Flyahult 1815 1935 Anders Magnus Hult
Hästhagen 1850 1904 Grenadjären J. G. Fält
Björkholmen 1869 1888 Johan Andersson
Backstugan Stenkullen 1903 Sofia Myrbäck
Karlshult under Långhult, f. d. grenadjärtorp då nämnt Stenkullen.

Karlshult under Långhult, f. d. grenadjärtorp då nämnt Stenkullen.

 

Först bebott Senast bebott Sista innevånarna
STORA HÄRADSSJÖGLE
G. T. Növla 1892 Karl August Karlsson
Rydaberg 1835 1863 Grenadjären Sven Magnus Ryd
Nyelund 1860 1873 Jöran Magnusson
Karlsborg 1883 1914 Sara Stina och K. M. Blomberg
LILLA HÄRADSSJÖGLE
Kronoberg 1846 1926 Anna Lisa Johansdotter
Hagelund 1855 1889 Johan Fr. Prim
Ekelund 1857 1862 Hilda Maria Ryd
Elmedal 1881 1965 Tage Pettersson
Fridhem ”Skolan” 1860-t 1943 Mathilda och Karl Gustavsson
FLY
Flyadal 1969 Oskar Karlsson
PUKARP
S. T. Norget 1902 Sold. Karl Edvard Sköld
Enekullen 1837 1876 Johannes Adamsson
Fredriksberg 1848 1875 Skräddaren J. P. Strand
PRESTORP
Stenhagen 1830 1923 Maria och Johan M. Sköld
Råsberg 1830-t 1856 Sold. Johan Petter Asp
Stenhagen under Prestorp. Skölds poserar framför den fina stugan, som byggdes på 1830-talet. Tillbyggnaden till vänster är med all sannolikhet en senare gjord utbyggnad.

Stenhagen under Prestorp. Skölds poserar framför den fina stugan,
som byggdes på 1830-talet. Tillbyggnaden till vänster är
med all sannolikhet en senare gjord utbyggnad.

 

Först bebott Senast bebott Sista innevånarna
LILLA SVARTARP
Blomsberg 1835 1884 Fredrika och J. P. Blomberg
STORA SVARTORP
G. T. Ängaholm 1971 Alma och Axel Svensson
Björkelund 1835
Nyelund torp 1843 1945 Dahlberg
Aspelund 1858 1908 Sofia och K. M. Vennerholm
Nyelund backstuga 1865 1930-t V. Bohmans handelsbod
Granelund 1873
Rosenhill 1886
Dalen 1890
Nyholm 1890-t
Almelund
HULTINGETORP
Lilla Hult 1850-t 1928 Oskar Askling
LÅNGARYD
Lilla Ryd 1844 1901 Maria Danielsdotter
Jonas Petter Petterson, torpare på Nyäng under Kejsarekulla, här porträtterad med familjen på nämnda ställe, 1870-talet.

Jonas Petter Petterson, torpare på Nyäng under Kejsarekulla, här porträtterad med familjen på nämnda ställe, 1870-talet.

 

Först bebott Senast bebott Sista innevånarna
KEJSAREKULLA
Nyäng ”Markatorpet” 1760 1914 Korgmakare J. G. Holmberg
Södratorp 1760-t 1915 Emilia och Gustav Strömberg
G. T. Sjökullen 1947 Herman Tillström
Knutsdal 1780-t 1850 Per Magnus Pettersson
Nymåla ”Puffes” 1797 1903 Skomakare Sven Ek
Nybygget torpet 1805 1888 Karl Gustav Samuelsson
Nykulla torpet 1825 1884 Nålmakare K. M. Vennerholm
Grytsberg 1831 1871 Karl Pettersson
Ljungkullen 1840 1938 Ida Ek och Melker Pettersson-Ek
Nybygget backstugan 1842 1903 Knutsa-Thilda Johannesdotter
Nykulla backstugan 1842 1926 Knutsa-Lovisa Johannesdotter
Hagestugan ”Gaddens” 1831 1860-t Soldaten Anders Petter Gadd
Nyanäs ”Kejses” 1827 1909 Johan Alf. Kling
Gärdet el Aspelund 1850 1907 Kristina o Andreas Magnusson
Söderlund 1869 1890 Melker Andersson
Nättraby 1940 Stina Maria Andersson
MOSINGETORP
Svensholm Holmen 1826 1943 Träskomakare Karl Nyman
Mosingelund 1821 1863 Husaren M. J. Ström
Ekenäs 1840-t 1922 Emma Sofia och Johan Strand
Kilen 1870 1877 Kristina och Johan Johannesson
Björkelund Ekelund 1885
Kvarnen, Rösjöholm, nu ett minne blott. Oljemålning av förf.

Kvarnen, Rösjöholm, nu ett minne blott. Oljemålning av förf.

 

Först bebott Senast bebott Sista innevånarna
RÖSJÖHOLM
S. T. no 70 1850-t Soldaten K. M. Kvart
Strömsholm 1800 1847 Magnus Jonsson
Fyllnaden 1805 1873 Lena och Christina Milton
Aspehall 1805 1925 Charlotta Lind
Broholm 1830 1917 Karl V. Grahn
Skattas Hage 1901 Stina Lisa Magnusdotter
Ebbas 1863 Jonas Petter Andersson
Rosenlund 1870 1946 Arvid Karlsson
Björkelund 1879 1886 Andreas Johansson
Kvarnen 1943 Gunnar Nilsson
RÖSJÖNÄS
S. T. no 86 1863 Soldaten Jonas Petter Nöjd
Nyelund 1820-t 1904 Skomakare Karl Aug. Ek
Lilla Nyelund 1830-t 1897 Johanna och J. M. Friland
Blomsterholmen 1830-t 1910 Karl August Alm
Sjökulla 1840-t 1900 Anders August Grahn
Blomsterkullen 1860 1894 Elisabet Pettersdotter
RÅSA
S. T. no 84 1891 J. A. Ring
Rosenholm 1850 1896 Grenadjären Johannes Sköld
Aspelund 1870 1910-t Eva Stina Johansdotter
Nyrås 1876 1890 Sofia och Johan Adr. Jonsson
Björkelund eller "Orra-Johans" som det mer populärt kallades.

Björkelund eller ”Orra-Johans” som det mer populärt kallades.

 

Först bebott Senast bebott Sista innevånarna
SMEDSTORP
G. T. Modala 1892 Grenadjären And. Gust. Stark
Björkelund ”Svärdslund” 1800 1906 Grenadjären And. Gust. Stark
Granelund 1819 1906 Stava och Johannes Petterson
Hjotabacken 1835 1878 Lena Stina Johansdotter
Hagelund 1870-t 1926 Arvid och Oskar Johansson
Kronohall 1870-t 1910 Emma Kron
HORSRYD
Björkelund 1886 1934 Urmakare Johan Karlsson
Rosenholm 1840-t Emilia Pettersson
Ekelund 1882
Bröllop på Svenstorpet. Ett rätt stort torp som synes, men förmodligen påbyggt i omgångar sedan det först uppfördes på 1760-talet.

Bröllop på Svenstorpet. Ett rätt stort torp som synes, men förmodligen påbyggt i omgångar sedan det först uppfördes på 1760-talet.

 

Först bebott Senast bebott Sista innevånarna
KULLEBO
Kvarntorpet 1750
Kulleboö 1750 1850-t
Svenstorpet 1760-t 1951 Erik Johansson
Rosendal 1760
Oxhagen 1750 1918 Karl Johan Nord
Fällan ”Kanan” 1908 J. P. Dunberg
Osatorp 1800-t 1904 J. P. Dunberg
Pettersborg 1820 1900 Anders G. Stark
Strömmen 1820 1863 Johannes Fagerberg
Fällan eller "Kana" som det också kallades.

Fällan eller ”Kana” som det också kallades.

 

Först bebott Senast bebott Sista innevånarna
LILLA HILLHULT
Kampatorp 1750 1890-t Karl Petter Johannesson
Kyrkhagen 1821 1870-t Enkan Maria Strand
Strömserum 1851 1912 Sven Johan Blank
STORA HILLHULT
Lindholm 1835 1855 Sara Maria Qvart
Gummelund 1836 1880-t Jakob Johannesson
Sälleberg
Strömmen 1850-t 1865 Karl Johan Karlsson
Björkholmen 1882
Lunden 1882
GöTESTORP
Graneberg 1835
S. T. Södraborg
Broholm 1842 1884 Johanna o A. P. Magnusson
Lindesberg 1860-t 1950 Ernst Johansson
Anneberg 1915 Anna Sofia Jonsson
HELLAVERKET
Nymåla 1867 1911 Anna Maria Andersdotter
BESKVARN
Frutorpet 1810-t 1923 Petter M. Kron
Halvspann 1810-t 1869 Garvare Martin Holmer
Garveriet Broby
Färgeriet
Blomskulla 1863 1920 Stina och J. P. Pettersson
Karlsborg 1896
NÄSGÄRDE
Rosenlund 1879 1892 Skräddaren J. P. Strand
Nybygget under Haddarp. Ernst Malmgren.

Nybygget under Haddarp. Ernst Malmgren.

 

Först bebott Senast bebott Sista innevånarna
HADDARP
S. T. Östrabo
S. T. Lindesberg 1960-t Maria Lindgren
Södergrind 1819 1866 Jonas Ottosson
Klocklyckan 1822 1889 G. V. Magnusson
Granäng 1831 1886 Lars Jonsson Hägg
Österlyckan 1835 1863 Lena och Fredrik Danielsson
Vesterlund ”Trillan” 1839 1905 Stina Lisa Isaksdotter
Björkelund
Nybygget 1863 1955 Ernst Malmgren
Rosenlund ”Drämmet” 1880
Amerika Lunden 1890-t
Rosendal 1897
Rosenlund eller "Drämmet", under Haddarp.

Rosenlund eller ”Drämmet”, under Haddarp.

 

Först bebott Senast bebott Sista innevånarna
ÄNG
Ängslund 1823 1886 Johannes Jonsson
Tälleborg 1838 1870 Anna Lisa Stål
Slätäng 1842 1860-t Johan Pettersson
Ängsholm 1843 1900 Daniel Pettersson
Ängslätt 1845 1858 Nils Magnus Nilsson
Jonsberg Aspelund 1847 1916 Gustav V. Malmgren
Aspelund 1850-t 1889 Gustava Sir
Hageslätt 1840-t 1851 Sven Johan Blank
Rosenholm 1866 1897 Anders Jonsson
Nydala 1897 1968 Ernst Karlsson
Annelund 1907 1943 Ida johansson
Annelund under Äng, ett av de senast tillkomna torpen.

Annelund under Äng, ett av de senast tillkomna torpen.

 

Först bebott Senast bebott Sista innevånarna
PRÄSTGÅRDEN
Väktaretorpet 1750 1950 Johan Grahn
Näsäng ”Gropen” 1842 1940-t Josef Johansson
Nyträda 1841 1860-t Anna Pettersdot ter
Lognet ”Beskaberg” 1910 Emma Gustava Sandberg
Sjöstugan 1830-t
Björkelid 1893
Väktaretorpet under Prästgården

Väktaretorpet under Prästgården

 

Först bebott Senast bebott Sista innevånarna
SERARP
S. T. Kvintatorp
Sandvik 1820-t 1884 Daniel Larsson
Sjölund 1820-t 1950-t Målare Karlsson
Lundal 1830-t 1944 Klas Jonsson
Pettersborg 1825 1930-t Sofia Nilsson
Näset 1830
Aspelund 1827
Korset 1849
Nylund 1860-t
Ekholm 1870-t
Fridhem 1870-t
Nanneslund 1870-t
Linderslund 1859
Hvillan 1893
Kristinelund 1893
Lyckås 1895
Fredriksberg 1895
Emmaboda 1896
NÄSHULT
Hagenäs 1750-t
Dalhem 1770-t
Faglanäs 1770-t 1938 Edvin Karlsson
Udden 1800-t
Trängtan 1800-t
Christineberg 1810-t
Frukulla 1810-t
Tittut 1810-t
Lilla Hagenäs 1820-t
Hästhagen 1844 1899 Adam Larsson
Granelid 1850 1915 Lena och Sam. Magnusson
Emilsro 1860-t
Hedslund 1870
Blomshult
Linderslund
Alsborg 1930-t Emma Kron
Årnäs 1880-t
Lindås 1890-t
Hedsborg 1890-t 1952 Johan Hedberg
Hagelund under Fåglakulla.

Hagelund under Fåglakulla.

Först bebott Senast bebott Sista innevånarna
FAGLAKULLA
S. T. Hagelund 1925 Vilhelm Jonsson
Nybygget Hörnebo 1823 1888 Eva Maria Karlsdotter
Hulufällan 1830-t 1913 Jonas Magnus Lindblom
Kullen 1830-t 1907 Stenarb. Joh. F. Brodd
Granelund 1841 1870 Soldaten Karl Anders Id
Hagelid 1846 1898 Skräddaren Jonas Strand
Gröndal 1846 1860-t Kopral Zakris Fors
Nylund 1835 Jöran Viksten
Nydala 1863 1917 Jonas August Hillström
PENNINGETORP
S. T. no 92 Örehäll 1876 Johan Aug. Jonsson
Nymåla 1850-t 1942 Viktor Karlsson
Markelund Nyelund 1850-t 1911 Petter Nilsson
IDANÄS
S. T. Björkelund 1887 Johan Aug. Karlsson Idh
Björkelid 1838 1884 Anna Lisa och J. P. Jonsson
Granekulle 1850-t 1909 Susanna och Karl Johan Berg
Granelund 1873 1899 Marta Lisa och K. P. Dahl
MEDERHULT
Skiften 1775 1910-t Sven Johan Johansson
Häggalund 1820-t 1914 A. Jonsson
Bergkullen ”Kläckeberga” 1870-t 1916 Charlotta Andersson
EKAGÅRD
S. T. Ugglebro 1903 Johan Gustav Holmberg
Ekelund 1840 1940 Emilia och Klas Karlsson
Lilla Ekagård 1860-t 1938 Hulda Milton
Björkelid 1880-t 1914 P. M. Granat
Kläckeberga 1916 Charlotta Karlsson
NJUPINGETORP
Sjöbron 1835 1898 Karl Petter Karlsson
Lilla Njupingetorp 1860
Ljungsberg 1900-t Anna Sof. o Jonas Danielsson
Hammerdal under Ödmundetorps säteri, ett av de få torp i socknen som nu finns kvar, minnande om en svunnen tid

Hammerdal under Ödmundetorps säteri, ett av de få torp i socknen som nu finns kvar, minnande om en svunnen tid

 

Först bebott Senast bebott Sista innevånarna
ÖDMUNDETORP
G. T. Sävelund 1898 Karl Johan Karlsson ”Musko”
Hammerdal 1750 1949 Johan August Karlsson
Hammarström 1750 1915 Karl Johan Karlsson
Hammarsten 1750 1912 Mathilda Ågren
Sävehäll 1760 1868 Karl Johan Jonsson
Alekullen 1760
Nydala Hammarshult 1760 1889 Gustav Malmgren
Jungretsberg 1811 1868 Johan August Lundberg
Gärdet 1830 1850-t Lena Johansdotter
Sjödal 1835 1908 Skräddaren Daniel Pahn
Kyrkenäs 1841 1955 Johan Johansson
Björkholmen 1842 1900-t Maria och A. P. Andersson
Lilla Hammarsten 1846 1900 Johan August Johansson
Källeryd 1848 1930 Karl Johan Karlsson
Löneberg 1858 Frans August Lönn
Bockaström 1840 1908 Mathilda och K. P. Agren
Grönlid 1860-t 1915 Daniel Pahn
Kulltorp 1870 1880-t Jonas Johansson Dalström
Hultåkra 1877 1892 Nils Gustavsson Göth
Ryttaret. L. Överåkra 1840-t
En strävsam torpare, Daniel Pahn, här på ålderns höst sittande på ålderdomshemmets veranda. Pahn nådde den aktningsvärda åldern 100 år.

En strävsam torpare, Daniel Pahn, här på ålderns höst sittande på ålderdomshemmets veranda. Pahn nådde den aktningsvärda åldern 100 år.

 

Först bebott Senast bebott Sista innevånarna
ÖVERÅKRA
Stenhagen 1850 1829 Kristina Stark
Hageslätt 1863 1886 Johannes Nilsson
Kristina Stark utanför torpet Stenhagen under Överåkra

Kristina Stark utanför torpet Stenhagen under Överåkra