Näshults socken under medeltiden

Karl Jungenfelt

Johan Larsson Groth upprättade den första kartan över Näshults sockencentrum 1645.