Källor

Otryckta källor

sok.riksarkivet.se/svar-digitala-forskarsalen: Digitaliserade arkiv:

Arméns rullor: Rullor 1620-1723
Generalmönsterrullor: Kalmar Regemente, Smålands grenadjärbataljon,
Knektar från Näshult sammanställning
Smålands kavalleriregemente, Smålands lätta dragonregemente
Ryttare från Näshult sammanställning
Kyrkoarkiv: Näshult
Landskapshandlingar 1530-1630
Mantalslängder 1642-1820
Roterings- och utskrivningslängder
Älvsborgs lösen 1613

Växjö Stadsbibliotek:

Boskapsskatten 1624-1639, rullfilm CD 63-68, 337-40

Litteratur

Andersson Palm, Lennart (2000), Folkmängden i Sveriges socknar och kommuner 1571-1997
Barkman, G B (1931), Gustaf II Adolfs regementsorganisation i Meddelanden från generalstabens krigshistoriska avdelning I
Danielsson, Peter (2000 licentiatavhandling Växjö universitet), Från gård till slagfält
Englund, Peter (1993), Ofredsår
Englund, Peter (1988), Poltava
Eriksson Wolke, Lars (2004a), Johan III
Eriksson, Lars (2004b), Svenska knektar
Eriksson Wolke, Lars (2003), Svenska slagfält
Harrison, Dick (2014), Ett stort lidande har kommit över oss
Jungenfelt, Karl (2009), Näshults socken under medeltiden
Lindegren, Jan (1984), Den svenska militärstaten 1560-1720 i
Rapporter till den XIX nordiskekongress: Magtstaten i Norden og dens sociale konsekvenser
Lindegren, Jan (1980), Utsugning och utskrivning
Larsson, Olle (2009), Stormaktens sista krig
Mankell, Julius (1865), Uppgifter rörande den svenska krigsmaktens styrka, sammansättning och fördelning sedan slutet av1500-talet
Sandahl, Christian (1996 D-uppsats Växjö universitet), The styckier som en krigsman tillhöra
Wetterberg, G (2002), Kanslern
Åberg, A (1991), Fångars elände
Åberg, A (1975), Smålands kavalleriregemente i Berg, L O (red), Kungl. Smålands Husarregementes historia

 


<  Epilog Inledning