Harald Danielsson

Liksom telefonen när den kom till ”byn” på sitt sätt bröt vår isolering, gjorde att omvärlden kom nämare så var det Harald Danielsson som bröt isoleringen vad gällde våra kommunikationer på vägarna. 1925 övertog han den två år tidigare startade busslinjen Näshult—Vetlanda. Så småningom utökade han sitt företag med linjen Fagerhult — Åseda, Näshult — Åseda och Virserum — Vetlanda. Under åren har en del sammanslagningar och även nedläggningar skett. Harald Danielssons personlighet, liksom hans känsla för service i alla dess former, gjorde hans företag välkänt och aktat runt om i våra bygder. I dag drivs bussföretaget som aktiebolag under namnet HD-buss Virserum. Harald Danielsson avled 1965, 64 år gammal.

 

 

Föregående Nästa