Forna tiders Näshult

En sockenbok
Sammanställd av Bengt Winbladh i samarbete
med Näshults Hembygdsförening

Förord

Syftet med denna bok har inte varit att göra någon fullständig eller vetenskaplig redogörelse över Näshult sockens historia. Det finns mycket som skulle kunna rymmas inom ramen för denna titel, och meningen med den här samlingen är väl snarare att ge några glimtar av vad som skett, och i bästa fall kunna ge en stunds trevlig läsning.

Ett särskilt tack vill jag rikta till framlidne C. G. Nilsson, som genom sin utmärkta beskrivning av Näshult sockens forna historia, måste ses som den direkta inspirationen till utgivande av den här boken.

Vidare vill jag tacka alla som medverkat till att den här samlingen nu äntligen ligger i tryck: illustratörer, skriftställare, fotografer, sättare, tryckare och andra biståndsgivare.

Boken har varit möjlig att ta fram tack vare, ett hos många, hängivet intresse för hembygden, och jag hoppas att denna skrift kan stimulera till ytterligare entusiasm för hembygdsforskningen här i Näshult socken. Boken tillägnas alla dem som bygga och bo i denna underbart vackra trakt.

Äng i juni 1975
Bengt Winbladh

Förord till webbutgåvan

Den tryckta upplagan av denna bok är slutsåld sedan länge tillbaka. Innehållet är dock fortfarande lika intressant. Det är därför med stor tillfredsställelse som jag publicerar denna webbupplaga 40 år efter den ursprungliga boken.
Viss formattering har gjorts för att förtydliga texten men allt sakinnehåll är som i boken. De svartvita bilder vars motiv fortfarande finns att fånga kommer att ersättas med färgdito när väder och ljusförhållande blir gynnsamma.

Haddarp i januari 2015
Michael Kornby

Innehåll

Ortnamnet Näshult
Fasta fornlämningar
(Skatter i Näshult socken 1571. Ej på denna hemsida)
Nils Persson Silversparre
Älvsborgs lösen
Ur Östra Härads Dombok 1602-1605
Ur Naturgeografiskt lexikon
Skolan
Strödda anteckningar om bygden
Nödår och emigration
Torp och backstugor
Laga skiften och nyodling
Höghultsström
Kyrkan
Befolkningsutveckling under 200 år